•  سنجش از راه دور
    مدیر گروه
    دکتر علی شمس الدینی

آمار و اطلاعات

شکی نیست که سیاره زمین تنها خانه و مامن و سرچشمه منابع زیست ما انسانهاست، جائیکه بصورت اجتناب‏‌ناپذیر و بنیادی همه ما به آن وابسته هستیم. فعالیت‏‌های انسانی و رخدادهای طبیعی بازتاب وسیع و مهمی در چهره و بافت زمین برجا گذاشته و خواهند گذاشت. منابع محدود موجود و فشار بر این منابع نیاز به مطالعه اثرات و میزان تغییر را در سطوح مختلف از محلی تا جهانی را اجتناب‏ناپذیر کرده است. سنجش از دور(Remote Sensing)به عنوان علم، فن و هنر کسب اطلاعات از عوارض و پدیده‏‌ها بدون تماس فیزیکی با آن‌ها، همراه با سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System) به عنوان بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده‏‌های مکانی و توصیفی می‏توانند راهکارهای زیادی برای مشکلات زیست‏‌محیطی و منابع طبیعی ارائه می‏‌دهند. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردهای وسیع و متنوعی در زمینه‏‌های مختلف دارند که از آن جمله می‏‌توان به: کشاورزی و کشاورزی دقیق، تغییرات اقلیمی، پایش و مطالعه جنگل‏‌ها، طوفان‏‌های گرد و خاک و آلودگی هوا، مدیریت منابع طبیعی، اکولوژی، اقیانوس‌‏شناسی، جابجایی زمین، زلزله، فرسایش خاک و بیابانزایی، نقشه‌‏های پوشش و کاربری زمین، مطالعات گسترش شهری، مدیریت زباله و مکانیابی، امنیت غذایی، تهیه نقشه آتش، سیل و مخاطرات طبیعی، هیدرولوژی و مدیریت حوزه آبخیز، شبکه جاده‏ای، استخراج نفت و گاز و زمینه‏‌های دیگر اشاره نمود. گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1374 به همت شادروان دكتر محمد نجفي ديسفاني (1374-1338)، به عنوان اولین گروه سنجش از دور و GIS ایران تاسیس شد و در همان سال، با پذیرش 7 دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد آغاز به فعالیت نمود. از آن تاریخ تا اکنون، گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس، متخصصان و اعضای هیئت علمی بسیاری برای بخش‏‌های دولتی، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‏‌های سراسر کشور تربیت نموده است. در حال حاضر، گروه در گرايش‏‌های مطالعات منابع آب و خاك، مخاطرات طبیعی و مطالعات‌شهری و روستايی اقدام به پذيرش دانشجو می‌نمايد. در طی سالیان گذشته، گروه ما متعهد به ارائه کیفیت علمی شایسته می‏باشد و تلاش می‏کنیم با فراهم آوردن محیط علمی مناسب همزمان با ترغیب فعالیت‏‌های بین‏رشت‌ه‏ای و همکاری با سایر مراکز و موسسات داخلی و بین‏‌المللی این تعهد را جامه عمل بپوشانیم. هدف ما ارائه و انتقال دانش از طریق کیفیت شایسته آموزشی و پژوهشی می‏‌باشد. در حال حاضر گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس از سرانه بسیار مناسبی در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی به دانشجویان برخوردار است که امکان دسترسی به اساتید و تبادل نظر را در فضایی مناسب برای دانشجویان فراهم می‏‌آورد. همزمان ارتباط با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور از الویت‏‌های گروه می‏باشد. آموزش: گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‏‌کند. برنامه آموزشی ما بر اساس آموزش مهارت‏‌های مهم و کلیدی به دانشجویان جهت بکارگیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره‏ای بنیان نهاده شده است. گروه سنجش از دور و GIS، محیطی علمی و صمیمی را برای آموزش و یادگیری بخش‏‌های متفاوت سنجش از دور (مرئی و ابرطیفی، حرارتی، رادار و لیدار) و GIS فراهم می‌سازد. اعضای هیئت علمی کارآمد ما در قالب یک تیم سعی در مهیا نمودن محیطی علمی و موثر برای دانشجویان دارند. کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS به‌صورت یک برنامه دوساله ارائه می‏گردد. در سال اول تمرکز بیشتر بروی مباحث پایه و تئوری، تمرین و کار عملی و کارهای میدانی می‏‌باشد. در این سال انتظار می‏رود که دانشجویان با اصول و جزئیات رشته آشنایی کامل پیدا کرده و موضوع مورد علاقه خود را برای پایانامه انتخاب کنند. سال دوم بیشتر به تخصص‏‌گرایی در زمینه مورد علاقه دانشجویان و آماده‏‌سازی و کار بروی پروژه نهایی پایان‏‌نامه اختصای دارد، جائیکه ما دانشجویان را ترغیب به انجام پروژه‏‌های بین‏ رشته‏‌ای و مدل‌سازی تشویق می‏کنیم.