•  علوم قرآن و حديث
    مدیر گروه
    دکتر نصرت نیل ساز

آمار و اطلاعات

معرفی

گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس از سال 1361 به همت آقای مجيد معارف و مديريت آقای دكتر حجتی در مقطع كارشناسی‌ارشد آغاز به كار نمود و با شروع سال تحصيلی 68-1367 اين گروه با اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكتری، به فعاليت خود ادامه داد.

مقالات
  1. نقد ترجمه‌های تفسیری قرآن، دکتر حاجی خانی، اذاعات التقدیه - زبان عرب، ترجمه التفسیر القرآن الکریم و نقدها
  2. جایگاه شادی در قرآن و روایات، هادی زینی ملک آباد، نصرت نیل ساز، فصلنامه پژوهشی «فرهنگ در دانشگاه اسلامی 1، 1390»
  3. شناخت خصوصیات مخاطبان معصومان (ع) و تأثیر آن در فهم حدیث، نصرت نیل ساز، محمد کاظم رحمان ستایش، محمد مجید شیخ بهایی، فصلنامه علمی پژوهشی «علوم حدیث» ش 61
  4. نگاهی نو به نسبیت اخلاق از منظر قرآن کریم، نهله غروی نائینی، مجید ایماندار، نصرت نیل ساز، فصلنامه علمی پژوهشی «آینه معرفت» ش 27 تابستان 1390
  5. جستجوی اهل کتاب در آیات مکی قرآن، نهله غروی، محمد حسن احمدی، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش نامه تاریخ اسلام سال اول»  شماره سوم پاییز 90