• روانشناسی
  مدیر گروه
  دکتر پرویز آزادفلاح

آمار و اطلاعات

گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، همچون بسیاری از گروه های دیگر این دانشگاه در سال 1361 و در دانشکده علوم انسانی تأسیس شد. این گروه با دایر کردن رشته روانشناسی عمومی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد این رشته، فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و چون در آغاز هیچ عضو هیأت علمی ثابتی نداشت، از اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه های کشور برای پیگیری برنامه های خود استفاده می کرد. در سال 1369 نخستین دوره دکترای تخصصی روانشناسی کشور، با عنوان دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و با همت گروهی از متخصصان دلسوز، در این دانشگاه تأسیس شد و افتخار تربیت نخستین دانش‌آموختگان رشته روانشناسی در مقطع دکترای تخصصی در تاریخ این رشته در کشور، برای این گروه ثبت شد و از آغاز راه پذیرفته شدگان در این دانشگاه یکی از آرزوهای دانشجویان این رشته شد و حتی بسیاری از پذیرفته شدگان بورس اعزام به خارج، با شرکت در مصاحبه های تخصصی این گروه، به تبدیل بورس خود از خارج به داخل مبادرت می ورزیدند. گرچه فقدان اعضای هیأت علمی ثابت در آن سال ها تهدیدی برای این گروه محسوب می شد، بهره مندی از برترین چهره های علمی سایر نهاد های علمی فرصتی ناب برای تربیت دانشجویان این گروه تلقی می شد و دانش آموختگان برجسته این دانشگاه از اواسط دهه 70 شمسی گروه های علمی روانشناسی را در دانشگاه های سراسر کشور بنا نهاده و یا به طور جدی تقویت کردند. در واقع همگام با سیاست های دانشگاه تربیت مدرس، تمامی دانشجویان پذیرفته شده در گروه روانشناسی نیز بورسیه یکی از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.
ارتباط دانشگاه تربیت مدرس با سایر نهادهای آکادمیک داخل و خارج کشور و بهره مندی دانشجویان از فرصت های مطالعاتی علمی در معتبرترین دانشگاه های جهان، فارغ التحصیلان این دانشگاه را در مقوله برترین فارغ التحصیلان این رشته قرار داد که این امر تا کنون نیز در مورد بسیاری از دانش آموختگان این دانشگاه، واقعیتی انکارناپذیر است. تأمین اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس از سال های میانی دهه هفتاد آغاز شد و این گروه در کنار دقت در جذب اعضای گروه و تقویت مداوم آنها، همچنان بهره مندی از متخصصان سایر دانشگاه های کشور را در دستور کار خود داشت. در سال 1378، به عنوان نخستین دانشگاه کشور با تلاش فراوان دانشجویان و اعضای هیأت علمی و با تغییر در برنامه درسی و موافقت وزارت علوم، عنوان عمومی را از مقطع دکترای روانشناسی حذف نمود و از سال 1378 تا کنون رشته روانشناسی در مقطع دکتری با تغییر در برنامه پیگیری شد.
امروز می توان با اقتدار اذعان نمود که گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس سهم بسیار مهمی در ارتقاء دانش روانشناسی و تسرّی آن در جای جای جامعه ایران دارد. در واقع ضمن آنکه فارغ التحصیلان این گروه بیشترین حضور را در کادر هیأت علمی تمام دانشگاه‌های کشور دارند، حضور آنها در عرصه های مدیریتی و تخصصی روانشناسی و بهداشت روانی بی تردید بسیار فراتر از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه های داخل و یا دانشگاه های خارج از کشور می باشد.

مدیران گروه روانشاسی از آغاز تا امروز
از سال 1361 تا 1363 مرحوم دکتر علی محمد کاردان (استادیار وقت دانشگاه تهران) از سال 1363 تا 1365 دکتر محمد مهدی خدیوی زند (استادیار وقت دانشگاه فردوسی مشهد) از سال 1365 تا 1380 دکتر جواد اژه ای ( استادیار وقت دانشگاه تهران) از سال 1380 تا 1385 دکتر پرویز آزادفلاح ( استادیار وقت دانشگاه تربیت مدرس) از سال 1385 تا 1389 دکتر سید کاظم رسول زاده طباطبایی ( استادیار وقت دانشگاه تربیت مدرس) از سال1389تا 1391 دکتر پرویز آزادفلاح ( دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) از سال 1391 تا 1394 دکتر سید کاظم رسول زاده طباطبایی ( دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) از سال 1394 تا کنون دکتر پرویز آزادفلاح ( دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

رسالت و هدف های گروه روانشناسی
الف - اهداف آموزشی: شناخت مفاهیم نظری و بنیادین روانشناسی در قالب اجرای برنامه های کارشناسی ارشد، دستیابی به توانمندی های عملیاتی و کاربردی روانشناختی در دانشجویان کارشناسی ارشد، ایجاد بستر در مسیر تولید علم در گستره های مختلف روانشناسی برای دانشجویان دکتری، توانمند سازی دانشجویان دکتری در حوزه بومی سازی علم روانشناسی، کسب مهارت های تخصصی در حوزه های مختلف در دانشجویان دکتری، توسعه برنامه های آموزش در حیطه روانشناسی علمی
ب - اهداف پژوهشی: گسترش ذهنیت پژوهشی در دانشجویان کارشناسی ارشد و توانمند سازی آنها در روش شناسی پژوهشی، اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی در فالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویان، اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی در فالب طرح های پژوهشی، همسویی با حرکت های پژوهشی روانشناسی نوین در دنیا، دستیابی به یافته های پژوهشی در مورد مسائل روانشناختی کشور و مشارکت در حل مشکلات این حوزه، توسعه فناوری های علمی در گستره روانشناسی کشور
ج - اهداف عرضه خدمات تخصصی: حضور نیروهای متخصص در حوزه های مختلف بهداشت روانی، حضور نیروهای متخصص در حوزه پیشگیری و درمان آسیب های روانی، حضور نیروهای متخصص در حوزه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی، حضور نیروهای متخصص در گستره روانشناسی سلامت، حضور نیروهای متخصص در حوزه روانشناسی شناختی، حضور نیروهای متخصص در حوزه روانشناسی کودک و خانواده، حضور نیروهای متخصص در حوزه صنعت و سازمان

تحولات گروه روانشناسی در سال های اخیر
 • توقف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • تصویب برنامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه و درخواست راه اندازی از شورای گسترش وزارت علوم
 • تدوین طرح تأسیس آزمایشگاه نوروپسیکولوژی شناختی با همکاری گروه زبان شناسی و فیزیک پزشکی و ارسال آن به ستاد فناوری های شناختی از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تصویب برنامه کارشناسی‌ارشد روانشناسی شناختی در کمیته تخصصی گروه و ارائه آن به شوراهای آموزشی دانشکده و دانشگاه
 • شرکت فعال اعضای گروه در کارگروه شورای تحول علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی و مسؤولیت کمیته های تخصصی روانشناسی سلامت و روانسنجی
 • ارائه طرح تأسیس دفتر خدمات تخصصی روانشناسی اعضای هیأت علمی دانشگاه