•  جغرافیای طبیعی
    مدیر گروه
    دکتر یوسف قویدل رحیمی

آمار و اطلاعات

معرفی

محیط طبیعی کره زمین بسیار پیچیده است و دخالت‌های انسان این محیط را پیچیده‌تر ساخته و در پاره‌ای موارد به بروز مخاطرات محیطی انجامیده و مدیریت محیط را دشوارتر از گذشته کرده است . برای درک این پیچیدگی‌ها و شناخت نسبی سازو کارهای دخیل در این محیط، علوم مختلفی دست اندر کارند.جغرافیای طبیعی از جمله علومی است که در سطح برخورد علوم جغرافیایی و علوم زمین قرار گرفته و با بهره‌گیری از دستاوردهای این علوم می‌کوشد با تکیه بر یافته‌ها و نگرش‌های این علوم و روش پژوهش خاص خود، گامی موثر در شناخت و معرفی زیر ساخت‌های محیطی مورد نیاز برای مدیریت محیط، برنامه‌ریزی محیطی و آمایش سرزمین بردارد.

تاریخچه

گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس از جمله نخستین گروه‌های آموزشی است که ابتدا در قالب گروه جغرافیا به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پرداخت و سپس با توجه به گستردگی این علم، خود به گروهی مستقل تبدیل شد. نخستین فارغ التحصیلان کارشناسی‌ارشد گروه با گرایش‌های طبیعی در سال 1367 و فارغ‌التحصیلان اولیه دوره دکتری گروه در سال 1376 تحصیلات خود را به پایان رسانیدند.

رشته‌ها و گرایش‌ها

گروه جغرافیای طبیعی اکنون در گرایش‌های مختلف رشته های آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی برای دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

اعضای گروه

کادر آموزشی گروه سعی دارد با تکیه بر نگرش‌ها و مهارت‌های جغرافیایی – محیطی، با ارائه آموزش‌های موثر و روز آمد، دانشجویان را در جهت نزدیکی به حقیقت در درک محیط پیچیده جهان امروز هدایت کرده و آنان را برای مشارکت در امور آموزشی – پژوهشی و اجرایی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سازمان‌ها و نهادهای کشوری آماده سازد. برای نیل به این اهداف و ارائه موثرتر فعالیت‌های آموزشی - پژوهشی، گروه جغرافیای طبیعی افزون بر بهره‌گیری از توان علمی اساتید گروه های جغرافیا، سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس، از مشارکت اساتید برجسته دیگر دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، اصفهان و... برحسب مورد بهره می‌گیرد و با انجمن‌های علمی و موسسات و نهادهای مرتبط با رشته‌های گروه همکاری‌های نزدیک دارد.