• تربيت بدنی
  مدیر گروه
  دکتر محمد احسانی

آمار و اطلاعات

مدیران گروه تا کنون چهار نفر مدیر گروه بوده اند که به ترتیب عبارتند از: دکتر مهدی نمازی زاده؛ دکتر اصغر خالدان؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ و دکتر محمد احسانی
مکان گروه دفتر گروه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی بوده و درحال حاضر، دارای یک آزمایشگاه واقع در زیر زمین دانشکده علوم انسانی است که به همراه اتاق گروه، فضای تخصصی گروه علوم ورزشی را در دانشکده علوم انسانی تشکیل می‌‌دهند. آزمایشگاه علوم ورزشی به صورت چند منظوره شامل کلاس درس، محلی جهت ارائه واحدهای عملی به دانشجویان و نیز مکانی برای انجام پایان نامه های دانشجویان این گروه( با توجه به لزوم استفاده دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی این گروه از امکانات آزمایشگاهی خاص در زمان انجام پایان‌نامه)، مورد استفاده قرار می‌گیرد
زمینه‌ها و گرایش‌های مطالعاتی در گروه این گروه تا کنون در رشته مدیریت ورزشی در دو گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی و مدیریت اوقات فراغت در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به جذب دانشجو اقدام کرده است و در حال حاضر دانشجویان در این دو گرایش مشغول به تحصیل هستند. همچنین در رشته فیزیولوژی ورزشی دو گرایش عصب و عضله در ورزش و متابولیسم ورزشی دایر است که در هر دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجویان مشغول به تحصیل هستند. زمینه‌های مطالعاتی در این گروه با توجه به پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که تا کنون توسط فارغ‌التحصیلان این گروه دفاع شده است، بیشتر شامل محورهای زیر می‌باشد:

 • مطالعات پیرامون مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مطالعات پیرامون مدیریت اوقات فراغت در ورزش
 • مطالعات پیرامون مدیریت منابع انسانی در ورزش
 • مطالعات پیرامون مدیریت گردشگری ورزشی
 • مطالعات پیرامون عصب و عضله
 • مطالعات پیرامون ایمونولوژی ورزشی
 • مطالعات پیرامون متابولیسم ورزشی

مطالعات پیرامون تغذیه ورزشی اهداف راهبردی گروه آموزشی اهداف راهبردی گروه آموزشی علوم ورزشی به صورت کلی در دو حوزه آموزشی و پژوهشی به شرح زیر است:

الف) اهداف آموزشی

 • همراستایی شیوه و روش تدریس سرفصل های آموزشی براساس اسناد بالادستی و سر فصل‌های جهانی
 • افزایش حضور و مشارکت تخصصی در بسط رشته تربیت بدنی در قالب برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی
 • سوق دادن محتوای آموزشی برای ایجاد مهارت‌های کارآفرینانه در دانشجویان و برقراری ارتباط با کسب و کار
 • ارزیابی مستمر کیفیت آموزش و بهره گیری از استادان طراز اول کشور در تدریس سرفصل های آموزشی
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات آموزشی برای تجهیز آزمایشگاه

ب) اهداف پژوهشی

 • همراستایی پژوهش‌های گروه آموزشی با تغییرات و اوضاع بین‌المللی و روزآمد بودن تحقیقات
 • سوق دادن تحقیقات به سمت پروژه‌های کاربردی و برقراری ارتباط با صنعت
 • در نظر گرفتن نیازها جامعه و پوشش دادن آنها در قالب هسته‌های پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی گروهی(master plan)
 • تلاش برای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه
 • کمک به انتشار و توسعه فناوری و جلب سرمایه های مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مرتبط
 • تشویق پژوهش ها با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرآیندهای نوین

ج) عرضه خدمات تخصصی

 • ارائه طرح‌های مفهومی آزمایشگاهی برای سنجش فعالیت‌های بدنی و ورزشی
 • تلاش در ایجاد انجمن های مرتبط با گرایش‌های موجود در گروه
 • شناسایی نیازهای دانشگاه و جامعه به تخصص های حوزه ورزش و معرفی افراد متخصص به سازمان‌ها جهت ارائه مشاوره‌های ورزشی
 • برگزاری کارگاه‌های علمی و آموزشی مرتبط با حوزه های علوم ورزشی برای کارکنان و اعضای هیئت‌علمی
 • تدارک امور برای انتشار مجله بین‌المللی برای ارائه یافته‌های علمی به صاحب‌نظران و متخصصان