• زبان و ادبيات فارسی
  مدیر گروه
  دکتر نجمه دری

آمار و اطلاعات

گروه زبان و ادبیات فارسی، یادگار دانشمندان فرهیخته و بزرگی است كه اینك از میان ما رخت بربسته‌اند و وامدار استادان ثابت و مدعوی است كه هر آنچه داشته‌اند تاکنون بی‌ریا و صمیمانه در طبق اخلاص نهاده و پیش روی اهل خرد و دانش گشوده‌اند تا شاید خیل یكه‌تازان تشنه از پی‌فرا رسند و به آن دوام و قوام بخشند؛ زیرا یقین دارند كه بلندهمتان پژوهنده در راهند.
این گروه در سال ۱۳۶۸ هم‌زمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، اولین گروه دانشجویان خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جذب کرد. نتیجة ۳۰ سال تلاش علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، تربیت بیش از چهارصد دانش آموخته در مقاطع دکتری و ارشد ایرانی و غیرایرانی است. تلاش اعضا بر آن است هر درس به كرسی نظریه‌پردازی در موضوع آن درس تبدیل شود. اکنون شرط اصلی جذب استادان در گروه دارا بودن یک تخصص اصلی و دو تخصص فرعی است. حاكمیت مطلق ضوابط علمی و جدیت در آموزش و روند پژوهش رساله ها و پایان نامه ها اصل مسلم گروه است. تشکیل دقیق جلسات سمینار دانشجویان، تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورای تخصصی گروه، مراقبت استادان از روند تحصیلی و ارایة مشاوره های به هنگام و کمک به نوجویی و نوآوری در تحقیقات از جمله اقدامات گروه بوده است. این گروه به عنوان تربیت کنندة نسل استادان پس از انقلاب این رسالت را پذیرفته است که همسو با اهداف وزارت متبوع، با توجه به توان خود گرایش ها و رشته‌های جدید را تأسیس کند.

bulletگرایش‌ها

الف. در مقطع دکترا

 • دکترای محض زبان و ادبیات فارسی
 • دکترای ادبیات عرفانی
 • دکترای ادبیات غنایی
 • دکترای ادبیات حماسی
 • دکترای زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی‌زبانان

 

ب. در مقطع کارشناسی ارشد

 • زبان و ادبیات فارسی محض
 • گرایش آموزش زبان فارسی (به فارسی‌زبانان و غیرفارسی‌زبانان)
 • گرایش ادبیات عامه
 • گرایش ویرایش و نگارش
 • گرایش نقد ادبی

 

bulletمراکز و انجمن ها همکار با گروه

گروه طی سه دهه فعالیت خود چهار مرکز علمی تأسیس کرده است:

 • مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی (تاسیس 1378)
 • مرکز آموزش زبان فارسی (تاسیس 1397)
 • قطب علمی زبان فارسی (تاسیس 1397)
 • مركز نسخه‌ پژوهی ( تاسیس 1385)

تأسیس سه انجمن علمی معتبر در کشور :

 • انجمن نقد ادبی ایران (تاسیس 1387)
 • انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی(1385)
 • انجمن علمی ویراستاری(تاسیس 1397)

 

bulletنشریات علمی گروه

 1. دوماهنامة علمی پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه (http://cfl.modares.ac.ir)
 2. فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی (http://lcq.modares.ac.ir) مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
 3. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ادبی (نشریه انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی http://www.anjomanfarsi.ir)
 4. فصلنامه علمی پژوهشی روایت شناسی (نشریه انجمن علمی نقد ادبی ایران)