• روابط بین‌الملل
    مدیر گروه
    دکتر محسن اسلامی

آمار و اطلاعات

سابقه آموزش دیپلماسی و روابط بین‌المللی در ایران به زمان تأسیس مدرسه علوم سیاسی در تهران (1278) بازمی‌گردد. در این مقطع، ضرورت ‌شناخت کشورها و گسترش روابط با دیگر كشورها سبب شد تا این رشته مورد توجه قرار گیرد. طی سال‌های بعد با تأسیس دانشگاه تهران و به طور خاص مركز مطالعات عالی بین‌المللی و سپس تأسیس مؤسسه آموزش عالی روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه، رشته روابط بین‌الملل در ایران گسترش یافت. هم اكنون تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ از جمله تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی دوره‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری این رشته را در ایران برگزار می‌كنند. اولین دوره دکتری روابط بین‌الملل در دانشگاه تربیت مدرس در اوایل دهه 1370 در گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دایر شد. گروه روابط بین‌الملل در سال 1385 در دانشکده علوم انسانی تأسیس گشته و از مهر ماه 1387 با پذیرش دانشجو، فعالیت علمی پژوهشی خود را آغاز کرد و هم اینک در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتر روابط بین الملل فعال است.