جدیدترین اخبار
انتشار الکترونیکی شماره تابستان فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره دوم از دوره بیستم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد. 7تير1399
انتخاب آقای دکتر مرتضی عزتی به عنوان استاد تلاشگر دانشگاه
در مراسم گرامیداشت روز استاد از آقای دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی این پژوهشکده به عنوان استاد تلاشگر دانشگاه قدردانی شد. 21ارديبهشت1399
انتشار الکترونیکی شماره بهار فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)
شماره اول از دوره بیستم فصلنامه این پژوهشکده با عنوان پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار) منتشر شد. 17فروردين1399