صفحه اصلي 
 

جدیدترین اخبار
برگزاری نشست سوم دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با موضوع «فقه و علم اقتصاد»
سومین نشست از سلسله نشست‌های دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با موضوع «فقه و علم اقتصاد» توسط پژوهشکده اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه مفید قم در روز سه‌شنبه مورخ 24 خرداد ماه 1401 از ساعت 16:30 الی 19 در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد. 17خرداد1401
برگزاری نشست دوم دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با موضوع «مبانی انسان شناسی و رفتارهای اقتصادی»
دومین نشست از سلسله نشست‌های دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با موضوع «مبانی انسان شناسی و رفتارهای اقتصادی» توسط پژوهشکده اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه مفید قم در روز سه‌شنبه مورخ 10 خرداد ماه 1401 از ساعت 16 الی 18:30 در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌گردد. 7خرداد1401
برگزاری دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی: بازبینی دیدگاه ها»
دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اقتصاد اسلامی: بازبینی دیدگاه ها» توسط پژوهشکده اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران و دانشگاه مفید قم در قالب سه نشست تخصصی در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد برگزار می گردد. 25ارديبهشت1401