متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا شمالی، مهندسی مواد، گروه سرامیک

خلاصه خبر: اثر افزودنی اکسید اربیم بر خواص حرارتی شیشه آب بند آلومینوبوروسیلیکاتی و تاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی اکسید جامد

  • عنوان: اثر افزودنی اکسید اربیم بر خواص حرارتی شیشه آب بند آلومینوبوروسیلیکاتی و تاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی اکسید جامد
  • ارائه‌کننده: زهرا شمالی
  • استاد راهنما: دکتر پروین علیزاده
  • استاد ناظر داخلی : دکتر رسول صراف ماموری
  • استاد ناظر خارجی : دکتر بیژن افتخاری یکتا
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رسول صراف ماموری
  • مکان: کلاس پ 6
  • تاریخ: 1397/08/30
  • ساعت: 14

28 آبان 1397 / تعداد نمایش : 988