متن کامل خبر


 
اولین دانشجوی گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد

خلاصه خبر: اولین دانشجوی گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شد.

آقای افشین نصیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گرایش معدن و محیط زیست روز 1397/06/31 با درجه عالی از پایان نامه خود با عنوان "تلفیق روش الکتروکینتیک با دیواره واکنش پذیر از جنس نانوذرات برای پاکسازی خاک آلوده به کروم" به راهنمایی آقای دکتر جمشیدی و مشاوره آقای دکتر خدادادی دفاع کرد. دانشکده فنی و مهندسی و بخش معدن برای ایشان آرزوی موفقیت در همه ابعاد زندگی دارد.

1 مهر 1397 / تعداد نمایش : 758