متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای اسماعیل دره زرشکی، گروه فرآوری مواد معدنی

خلاصه خبر: حذف آرسنیک و مواد آلی از زهاب اسیدی معادن با استفاده از نانوجاذب های ترکیبی پایه مغناطیسی تولید شده از باطله های فرآوری آهن

 • عنوان: حذف آرسنیک و مواد آلی از زهاب اسیدی معادن با استفاده از نانوجاذب های ترکیبی پایه مغناطیسی تولید شده از باطله های فرآوری آهن
 • ارائه‌کننده: اسماعیل دره زرشکی
 • استاد راهنما: دکتر احمد خدادادی دربان
 • استاد مشاور: دکتر محمود عبدالهی
 • استاد مشاور: دکتر احمد جمشیدی زنجانی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمدرضا خالصی
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر سیما محمد نژاد
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر بهرام رضایی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر فرامرز دولتی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا خالصی
 • مکان: کلاس 217
 • تاریخ: 1397/03/29
 • ساعت: 15:30

 

23 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 1473