متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم مژگان کرماجانی، گروه شناسایی و انتخاب

خلاصه خبر: بررسی تاثیر ریزساختار فلز جوش بر رفتار شکست تحت بارگذاری فوق کم چرخه سیستم

 • عنوان: بررسی تاثیر ریزساختار فلز جوش بر رفتار شکست تحت بارگذاری فوق کم چرخه سیستم
 • ارائه‌کننده: مژگان کرماجانی
 • استاد راهنما: دکتر فرشید مالک
 • استاد راهنمای دوم: دکتر رضا میراسمعیلی
 • استاد مشاور: دکتر علی اکبر آقاکوچک
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر امیر عبداله زاده
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر همام نفاخ موسوی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر شریف شاه بیک
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر فرشید کاشانی بزرگ
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر همام نفاخ موسوی
 • مکان: کلاس 118
 • تاریخ: 1396/12/23
 • ساعت: 16

 

9 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 1800