متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رضا فرجی یایچی، گروه مهندسی مواد

خلاصه خبر:

  • عنوان: سنتز نانوذره نقره و تعیین اثر میدان الکتریکی بر اثر پایدارکننده ها
  • ارائه‌ کننده: رضا فرجی یایچی
  • استاد راهنما: دکتر مهرداد منطقیان
  • استاد ناظر خارجی: دکتر حمید گنجی
  • استاد ناظر داخلی: دکتر رضا پورصالحی
  • استاد مشاور:
  • مکان: کلاس 119
  • تاریخ: 1395/10/22
  • ساعت: 15
15 دی 1395 / تعداد نمایش : 3563