متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: علی نيكزاد كيونانی، گروه مکانیک سنگ

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه با عنوان "مقايسه دوروش متعارف در طراحي و اجراي تحكيمات دائم مغار هاي زير زميني - مطالعه موردي"

  • عنوان: مقايسه دوروش متعارف در طراحي و اجراي تحكيمات دائم مغار هاي زير زميني - مطالعه موردي
  • ارائه‌کننده: علي نيكزاد كيوناني، گروه مکانیک سنگ
  • استاد راهنما: دكتر كامران گشتاسبي گوهرريزي
  • استاد ناظر: دكتر مير رئوف هادئي
  • استاد مشاور: دكتر محمود بهنيا
  • نماینده گروه: دكتر حميدرضا نجاتي
  • استاد ناظر: دكتر حميدرضا نجاتي
  • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، کلاس 215
  • زمان: 1394/11/14، ساعت 15
11 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 3895