متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: روح اله بصیرت، مهندسی معدن، گروه مکانیک سنگ

خلاصه خبر: بررسی شبکه شکستگی ها بر گسترش شکست هیدرولیکی در مخازن

 • عنوان: بررسی شبکه شکستگی ها بر گسترش شکست هیدرولیکی در مخازن
 • ارائه‌کننده: روح اله بصیرت
 • استاد راهنما: دکتر کامران گشتاسبی
 • استاد مشاور: دکتر مرتضی احمدی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمیدرضا نجاتی
 • استاد ناظر داخلی دوم : دکتر احسان طاهری
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر کوروش شهریار
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محمد فاتحی مرجی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حمیدرضا نجاتی
 • مکان: سالن 351
 • تاریخ: 1398/06/30
 • ساعت: 9

25 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 492