•  مکانیک سنگ
    مدیر گروه
    دکتر احسان طاهری

آمار و اطلاعات

بخش مهندسی معدن در بهار 1370 با تأسیس اولین گروه خود مکانیک سنگ شروع به کار نمود. سپس با تهیه سرفصل دروس کارشناسی ارشد و هماهنگی با شورای برنامه‌ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این گرایش برای اولین بار در ایران را‌ه‌اندازی و از مهرماه 1373 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و اکنون دانشجو در سطح دکتری نیز تربیت می‌نماید. گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی در سال 1394 راه‌اندازی شد. کنفرانس‌های مکانیک سنگ ایران و تعداد کثیری کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطوح علمی جهان توسط گروه برگزار شده است. اعضاء گروه از مؤسسین انجمن مکانیک سنگ ایران بوده و هم اکنون در این انجمن و انجمن بین المللی مکانیک سنگ فعالیت دارند. تربیت متخصصین و محققین کارآمد در کلیه گرایش‌های مکانیک سنگ که به رفع نیازهای عمرانی، معدنی، نفتی و دفاعی کشور بپردازند از اهداف گروه می‌باشد.

اخبار

access deny [1368]