•  مکانیک سنگ
    مدیر گروه
    دکتر احسان طاهری

آمار و اطلاعات

معرفی رشته

مهندسی مکانیک سنگ رشته‌ای از علوم مهندسی است که در آن به بررسی رفتار مکانیکی سنگ در برابر میدان‌های نیرو از محیط فیزیکی اطراف می‌پردازد. از اینرو، طراحی و اجرای ایمن سازه‌های مهندسی در داخل یا بر روی سنگ‌ها نیازمند بکارگیری اصول مکانیک سنگ و شناخت خواص فیزیکی، مکانیکی و زمین‌شناسی سنگ‌ها است.
با توجه به اهمیت و نقش ویژه مکانیک سنگ در حوزه‌های مختلف معدنکاری، تونل‌سازی، سدسازی و صنعت نفت، دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ در بخش مهندسی معدن برای اولین بار در ایران را‌ه‌اندازی و از مهرماه 1373 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

ضرورت و اهمیت رشته

با توجه به گسترش روزافزون پروژه های زیربنایی نظیر معادن، تونل‌ها، نیروگاه‌ها، سدها و مخازن نفتی که در سنگ و یا روی سنگ اجرا می‌شوند و از طرفی به دلیل ماهیت پیچیده و ناهمگون محیط سنگی که موجب می‌شود تا برای هر پروژه طراحی و اجرای متمایزی لحاظ گردد، ضرورت و اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه مهندسی سنگ و تربیت متخصصین و محققین مکانیک سنگ بیش از پیش احساس می‌شود.

اهداف رشته

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ مجموعه‌ای از تعدادی دروس نظری، کاربردی، سیمنار و برنامه‌ی تحقیقاتی است به منظور تربیت متخصصین و محققینی که دارای توانایی لازم جهت تحقیق در رفتار سنگ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های تخصصی در حوزه مکانیک سنگ ازجمله حفاری، پایداری و نگهداری در محیط‌های سنگی باشند.

نقش و توانایی دانش آموختگان

دانش آموختگان این دوره می‌توانند در پروژه های تحقیقاتی، اجرایی و تخصصی در زمینه های ذیل فعالیت داشته باشند:
الف) در حفاری‌های سطحی ازجمله حفاری و استخراج معادن سطحی و ساخت ابنیه‌های سطحی نظیر پل‌سازی، اجرا و نگهداری ترانشه‌ها، سدسازی (پی سدها، تکیه‌گاه سدها)
ب) در حفاری‌های زیرزمینی مانند معادن زیرزمینی، طراحی و اجرای تونل‌های شهری و بین شهری، سازه‌های زیرزمینی، سدسازی (تونل‌های انحراف آب، نیروگاه‌های زیرزمینی)
ج) در زمینه‌های مرتبط با صنعت نفت مانند ژئومکانیک نفت، ازدیاد برداشت، پارامترهای مکانیک سنگی مخزن و پایداری چاه

اخبار

access deny [1368]