•  نانو مواد
    مدیر گروه
    دکتر سهراب سنجابی

آمار و اطلاعات

خواص جدید مواد همواره زمینه‌ساز پیدایش فناوری‌های جدید و بهینه‌سازی فناوریهای موجود است. دانش و مهندسی نانومواد شامل مطالعه خواص، سنتر، واکاوی، فرآوری و کاربرد نانوساختارها، با تغییر اندازه و شکل انواع ساختارها در اندازه‌های بین 1 تا 100 نانومتر است. مواد نانوساختار دارای نسبت سطح به حجم بالایی بوده و خواص آنها را می‌توان با تغییر اندازه و شکل به طور چشمگیری تغییر داد و خواصی متفاوت از انبوهه ماده به دست آورد.
نانومواد از نظر رشد حوزه‌های پژوهشی و کاربردی، یکی از سریعترین حوزه‌های علمی مرتبط با داش و مهندسی مواد به شمار رفته و کشورهای زیادی سرمایه‌گذاری گستردهای در پژوهش، آموزش و کاربردهای این حوزه انجام دادند. با توجه به نیاز کشور به پژوهش و آموزش نانومواد و سهیم بودن آن در پیشرفتهای مهم و در گستره وسیعی از فناوری‌های گوناگون موجود، دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در کشور دوره تحصیلات تکمیلی نانوفناوری را به طور همزمان در دو گرایش نانومواد و نانوالکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد در سال 1384 راه‌اندازی کرد.
همزمان با دانش‌آموختگی دانشجویان اولین دوره رشته نانوفناوری در کشور، دوره دکتری مهندسی نانوفناوری با گرایشهای نانومواد و نانوالکترونیک نیز در همین دانشکده در سال 1386 راه‌اندازی شد. آموزش، پژوهش و تربیت پژوهشگرانی کارآمد در زمینه نانومواد از اهداف اصلی این گروه است. گروه نانومواد از ابتدای تاسیس تاکنون با صنایع مختلف کشور همکاری و ارتباط علمی و صنعتی تنگاتنگی داشته و تعداد زیادی پژوهش‌های کاربردی در حوزه نانومواد با همکاری مراکز صنعتی انجام داده است. دانش‌آموختگان گروه نانومواد هم‌اکنون در صنایع گوناگونی در کشور مشغول به کار بوده و با تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در کسب و کار مرتبط به حوزه نانوفناوری فعالیت موفقی دارند. علاوه بر این برخی از دانش‌آموختگان گروه نانومواد نیز در مراکز مهم علمی بین المللی در زمینه‌های پژوهشی مرتبط با نانومواد فعال هستند.

ضرورت و اهمیت رشته

با توجه به گستردگي و اهميت اقتصادي فناوري نانو مواد در دنيا و توسعه سريع آن از جهت علمي و کاربردي و ظهور مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي متعدد در اين زمينه در اکثر کشورهاي صنعتي، تأسيس اين رشته در دانشگاه تربيت مدرس به عنوان دانشگاهي پيشتاز در توسعه تحصيلات تکميلي و با هدف رقابت در فناوري هاي نو در سطح ملي و بين المللي اجتناب ناپذير است.

اهداف رشته

هدف از ايجاد اين دورة تربيت نيروي انساني متخصص در فناوري نانو مواد است بطوري که بتواند پاسخگوي نيازهاي تحقيقاتي، آموزشي و صنعتي کشور باشد.

نقش و توانایی دانش آموختگان

دانش‌آموختگان گروه نانومواد هم‌اکنون در صنایع گوناگونی در کشور مشغول به کار بوده و با تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در کسب و کار مرتبط به حوزه نانوفناوری فعالیت موفقی دارند. علاوه بر این برخی از دانش‌آموختگان گروه نانومواد نیز در مراکز مهم علمی بین المللی در زمینه‌های پژوهشی مرتبط با نانومواد فعال هستند.

اخبار

access deny [1368]