•  فرآوری مواد معدنی
    مدیر گروه
    دکتر احمد جمشیدی زنجانی

آمار و اطلاعات

گروه فرآوری مواد معدنی برای اولین بار در ایران در سال 1377 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود و از آن تاریخ تاکنون سالیانه به طور متوسط 8 نفر دانشجو پذیرش داشته است که پس از فراغت از تحصیل جذب بازار کار شده‌اند. این گروه در سال 1385 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نموده است. همچنین در سال 1395 گرایش معدن و محیط زیست نیز به گروه اضافه شده و دانشجو پذیرش نموده است. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری اغلب در زمینه‌های فلوتاسیون (معمولی و ستونی)، لیچینگ، تغلیظ و تخلیص محلول‌های لیچ، بازیابی فلزات از محلول، خردایش، مدلسازی و شبیه سازی فرایندها، شناسایی جامع نمونه و بررسی زیست محیطی کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی بوده است که نتایج بعضی از آنها نیز توسط صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.

اخبار

access deny [1368]