•  خوردگی و حفاظت از فلزات
    مدیر گروه
    دکتر تقی شهرابی فراهانی

آمار و اطلاعات

خوردگی یک خطر بزرگ و جدی برای بقاء و پایداری مواد است. هزینه های خوردگی حدود 4 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور است. علم و مهندسی خوردگی کلیدی برای حفاظت و نگهداری و بقای مواد بوده و به کمک آن نیز می¬توان به توسعه مواد جدید و نوآوری در فرآیندهای تولید در صنایع پرداخت. طبیعت منحصر به فرد خوردگی و به ویژه خصوصیت بین رشته‌ای آن باعث شده است که خوردگی تقریباً در تمام رشته‌های مهندسی و در اکثر صنایع کاربرد داشته باشد. خوردگی تقریباً بر تمام مواد مهندسی از جمله مواد استحکام بالا، مواد دمای بالا و همچنین مواد سبک وزن تأثیرگذار است. در ضمن دانش آنالیز و تکنولوژی سطح برای شناخت خوردگی و پیشگیری از آن بسیار با اهمیت است.
دامنه خوردگی بسیار وسیع است اما وجود آن در بعضی صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این صنایع عبارت از صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع حمل و نقل، صنایع دریایی، صنایع ساختمان و صنایع تولید برق است. کنترل خوردگی در جامعه امروزی دارای اهمیت بسیار بالایی است به خاطر آنکه در جوامع امروزی، حفظ و نگهداری منابع و حفاظت محیط زیست بسیار مهم و حیاتی است. کلید اصلی کاهش هزینه های خوردگی در آموزش بیشتر و پژوهش بیشتر در زمینه خوردگی و حفاظت از مواد نهفته است.
گروه خوردگی و حفاظت دانشگاه تربیت مدرس در سال 1369 تأسیس گردید. فعالیت اصلی گروه، آموزش و پژوهش در زمینه خوردگی و حفاظت از مواد است.

اخبار

access deny [1368]