شیوه نامه تشکیل هسته شناسایی وتسهیل به کارگیری فارغ التحصیلان و استادان برجسته درداخل و خارج کشور


صاحب سند: دفتر امور هیات علمی

مرجع تصویب کننده: هیات رییسه

مخاطب: هیات علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ: 1397/7/8 - 1397/9/25

بازه اثرگذاری: 1397/7/8 و پس از آن

اطلاعات سند

  • تعداد بازدید26
  • تعداد دریافت2

برچسب ها