اداره برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی


 
 • مطالعه و بررسی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی و برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه رشته‌های تحصیلی جدید و مورد نیاز كشور با تأكید بر رشته‌های میان رشته‌ای
 • تدوین برنامه‌های آموزشی و سرفصل دروس رشته‌ها و گرایش‌های جدید در مقاطع كارشناسی‌ارشد و دكتری به كمك گروه‌های آموزشی دانشكده‌های ذی‌ربط و پیگیری تصویب آن از طریق مراجع داخل و خارج از دانشگاه
 • بررسی پیشنهادها و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌ها و گرایش‌های دایر دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیربط
 • پیگیری تصویب تغییرات جزئی در برنامه‌های آموزشی و سرفصل دروس رشته‌ها در مقاطع كارشناسی‌ارشد و دكتری
 • برنامه‌ریزی برای تشكیل جلسات كمیسیون‌ها و شوراهای مرتبط با امور برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
 • همكاری با دفتر همكاری‌های آموزشی و آزمون در زمینه‌های: اعلام نام رشته ها، زمینه های تحقیقاتی استادان و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دكتری
 • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در حیطه وظایف این مدیریت به واحدهای آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه
 • برقراری ارتباط با واحدهای برنامه ریزی دیگر دانشگاه‌های داخل و خارج از كشور به منظور تبادل نظر و افزایش كیفیت برنامه‌ریزی آموزشی
 • بررسی و انجام مطالعات لازم در خصوص امور برنامه‌ریزی آموزشی و اعلام نتایج مطالعات به مسئولان ذی‌ربط
 • تهیه بانك اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از برنامه‌ها و دروس مصوب رشته‌های تحصیلی دایر دانشگاه به تفكیك مقاطع كارشناسی‌‍ارشد و دكتری با هماهنگی مدیریت تشكیلات و بهبود روش‌ها
 • پیگیری امور مربوط به تأسیس دانشکده‌های جدید در دانشگاه
 • پیگیری و تدوین گزارش سالانه مربوط به عناوین دروس و مواد آزمونی دوره‌های دکتری مربوط به دانشکده‌های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم زیستی و علوم ریاضی*
 • سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی

* در صورت هر گونه تفکیک در دانشکده‌های فوق و استقلال آنها انجام امور مربوط به دانشکده جدید نیز بر عهده این اداره خواهد بود.