واحد پذیرش‌های غیرآزمونی


 

واحد پذیرش‌های غیرآزمونی براساس مقررات و آیین نامه های مصوب وزارت متبوع به منظور پذیرش افراد مستعد، علاقمند و شایسته از میان داوطلبان ورود به این دانشگاه ایجاد شده است. این واحد سعی دارد ضمن رعایت عدالت، شفاف‌سازی و تکریم ارباب رجوع در کلیه مراحل بررسی مدارک و پذیرش، با انتخاب شایسته‌ترین داوطلبان جایگاه رفیع دانشگاه را در راستای اهداف راهبردی آن به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در کشور و جهان تعالی بخشد.

پذیرش‌های غیرآزمونی به شرح زیر توسط این واحد انجام می شود:

 1. پذیرش در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)
  اطلاعیه پذیرش برای هر سال تحصیلی جدید وفق ضوابط و مقررات آیین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه در زمان مقتضی (در حدفاصل زمانی تقریبی آبان ماه تا اسفندماه سال قبل) از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود. پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع نسبت به تحویل مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول دانشگاه اقدام نمایند.
  شایان ذکر است پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.
 2. بررسی درخواست داوطلبان تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه در دوره‌های دکتری تخصصی (Ph.D.)
  بررسی پذیرش این داوطلبان از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتین علوم یا بهداشت، وفق ضوابط و مقررات آیین نامه های ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری / بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شیوه‌نامه مصوب شورای دانشگاه برای هر سال تحصیلی جدید انجام می شود. معرفی نامه این داوطلبان بایستی حداکثر تا پایان تیرماه همان سال برای بررسی درخواست پذیرش به دانشگاه تسلیم شود. هزینه تحصیل پذیرفته شدگان براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه دریافتمی شود که با استفاده از پیوند میزان شهریه دانشجویان قابل رویت است. پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع نسبت به تحویل مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول دانشگاه اقدام نمایند.
 3. پذیرش دانشجودر دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) از طریق آیین نامه انتقال خارج به داخل
  بررسی پذیرش این داوطلبان پس از ثبت درخواست در سامانه https://portal.saorg.ir وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراجعه به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون برای تکمیل مدارک (در صورت لزوم) وفق ضوابط و مقررات آیین نامه های ابلاغی وزارتین علوم و بهداشت و همچنین شیوه نامه مصوب دانشگاه در کلیه رشته های دایر در دانشگاه برای اولین نیمسال تحصیلی ممکن انجام می شود. هزینه تحصیل پذیرفته شدگان براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه دریافت می شود که با استفاده از پیوند میزان شهریه دانشجویان قابل رویت است. پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع نسبت به تحویل مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول دانشگاه اقدام نمایند.
  فرم درخواست پذیرش
 4. پذیرش دانشجویان غیرایرانی (بین المللی) در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.)
  پذیرش این داوطلبان از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری/ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت بورسیه و یا از طریق مراجعه مستقیم داوطلبان به واحد بین الملل دانشگاه به صورت غیر بورسیه با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی انجام می شود. باتوجه به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی وضعیت آموزشی و کنسولی دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ایران، همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی به داوطلبین و فرایندهای تعیین صلاحیت علمی و عمومی آنان نسبت به راه اندازی "سامانه متمرکز ثبت نام و استعلام اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران" نموده است ضروری است داوطلبان در صورت پذیرش واعلام موافقت این دانشگاه با ادامه تحصیل وارد سامانه مذکورشده و نسبت به ثبت اطلاعات خود و دریافت کدرهگیری اقدام نمایند. درصورت عدم ثبت نام و دریافت کدرهگیری، پیگیری مراحل بررسی پذیرش، اخذ تاییدیه صلاحیت عمومی و مجوز ثبت نام امکانپذیر نخواهد بود. پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی ملزم هستند حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع/ پایان نیمسال دوم تحصیلی باتوجه به نوع دوره تحصیلی نسبت به تحویل مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول دانشگاه اقدام نمایند.
  هزینه تحصیل پذیرفته شدگان غیربورسیه در هر دو مقطع تحصیلی براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه دریافت می شود که با استفاده از پیوند میزان شهریه دانشجویان قابل رویت است. همچنین یادآور می شود دانشجویان بین المللی برای بهره مندی از تخفیف شهریه، بایستی به منظور ارائه درخواست و تکمیل فرم مربوط به واحد بین الملل دانشگاه مراجعه نمایند. دانشجویان مستعد و توانمند، در صورت دارا بودن سوابق آموزشی و تحصیلی برجسته به تشخیص دانشگاه و تایید مراجع ذی صلاح، می توانند از تخفیف شهریه دانشگاه حداکثر تا سقف ۵۰٪ بهره مند شوند.