شرح وظایف


 

bulletمدیر دفتر

 • برنامه‌ریزی، بهینه‌سازی و توسعه روش‌های پذیرش دانشجو.
 • نظارت بر اجرای آئین‌نامه‏‌ها و دستورالعمل‏‌های وزارتی در پذیرش‌های آزمونی و غیرآزمونی.
 • تهیه دستورالعمل‏‌های اجرایی و تکمیلی مورد نیاز پذیرش های آزمونی و غیر آزمونی.
 • نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای آموزشی و هماهنگی با آموزش کل به منظور ثبت‌نام، ادامه تحصیل و فراغت از تحصیل دانشجویان بورسیه و قراردادی.
 • تعامل و همكاری سازنده با دانشکده‏‌ها و سایر حوزه‌های مربوط در زمینه پذیرش های آزمونی و غیرآزمونی.
 • ارائه مشاوره و نظر تخصصی در امور قراردادها و تفاهم‌نامه‌‏ها و سایر امور دانشجویان بورسیه، مربی و ...

bullet واحد پذیرش‌های آزمونی

 • برنامه‌ریزی برای برگزاری مرحله دوم آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری (مرحله مصاحبه تخصصی)
 • رسیدگی به اعتراض داوطلبان به نتایج مرحله دوم (مصاحبه تخصصی) آزمون سراسری و پاسخگویی به شكایات
 • پذیرش دانشجو در ظرفیت‌های اصلی، مربی، ایثارگر، بورس داخل و ... از مسیر آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
 • مشارکت در برگزاری آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری مرکز سنجش پزشکی کشور، رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در راستای طرح آمایش سرزمینی
 • پذیرش دانشجو در اضافه (مازاد) ظرفیت آزمون ازطریق اعطاء بورس موسسات اجرایی طرف قرارداد
 • به اعتراض داوطلبان به نتایج مرحله دوم (مصاحبه تخصصی) آزمون سراسری و پاسخگویی به شكایات
 • ارائه آمارها و گزارش‌های مربوط به پذیرش‌های آزمونی
 • برگزاری آزمون‌های زبان عمومی (در سطح تافل) ویژه دانشجویان و داوطلبان دوره دکتری
 • برگزاری آزمون‌های اختصاصی سازمان ها و موسسات (ثبت نام، بررسی مدارک، استخراج نتایج. ارائه كارنامه یا صدور گواهی قبولی داوطلبان به مراجع ذی‌صلاح)

bullet واحد پذیرش‌های غیرآزمونی

 • ثبت‌نام و بررسی مدارک داوطلبان حسب نوع درخواست پذیرش آنان
 • پیگیری امور مربوط به بررسی پرونده و برگزاری جلسه مصاحبه علمی توسط گروه های آموزشی ذی ربط و استخراج نتایج
 • معرفی پذیرفته‌شدگان به امور قراردادهای آموزشی دانشگاه در موارد لازم (پیگیری عقد قرارداد، پرداخت شهریه و ..)
 • صدور نامه پذیرش و معرفی به اداره کل آموزش دانشگاه برای ثبت نام
 • رسیدگی به اعتراض داوطلبان و پاسخگویی به شكایات
 • ارائه آمار و گزارشات مورد نیاز

bullet امور قراردادهای آموزشی

 • پیگیری دریافت اقساط و اخذ اسناد واریزی قراردادها و ارائه گزارش‌های مربوط.
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد مفاد تفاهم‌نامه‌‏ها و موافقت‌نامه‏‌های آموزشی.