سياست‏‌های آموزش

حوزه معاونت آموزشی، با الهام از خط مشی كلی دانشگاه، اهداف و راهكارهای اجرايی زير را برای يک افق پنج ساله پيش‌بينی نموده است.

  • تداوم توسعه دوره‌های دكتری در جهت اصلاح هرم دانشجويی
  • راه‌‏اندازی دوره‌های جديد راهبردی تحصيلات تكميلی، متناسب با نيازها و تحولات جامعه
  • تداوم حاكميت ضوابط و مقررات در تمام شئونات آموزشی
  • تلاش در جهت ارتقای كمی و كيفی فعاليت‏‌های آموزشی دانشگاه
  • تلاش در جهت جذب اعضای هيأت علمی متعهد- متخصص- آشنا به علوم و فنون روز و معارف اسلامی
  • تلاش در جهت تربيت فارغ‌التحصيلان متعهد و متخصص كه تمام توان خود را جهت توسعه معنوی – مادی و رستگاری جامعه به‌كار گيرند.
  • سياست‏‌های كلی و راهكارهای اجرايی ميان‏ مدت دانشگاه، در سال‏‌های 1387-1384، منطبق با برنامه چهارم توسعه