متن کامل خبر


 
معرفی و اجرای سیستم مدیریت روسازی شرکت لون ریکس نیوزلند

خلاصه خبر: سمینار معرفی و اجرای سیستم مدیریت روسازی شرکت لون ریکس نیوزلند از تاریخ 98/02/08 لغایت 98/02/10 در دانشکده برگزار شد.

سمیناری در تاریخ 98/02/08 در دانشکده برگزار و سیستم مدیریت روسازی شرکت لون ریکس که در نیوزلند مورد اجرا قرارگرفته است توسط آقای ویرمانی، مشاور این شرکت، تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر دانشجویان گروه، تعدادی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند. نرم‌افزار مورداستفاده این شرکت (Juno Viewer) در دو جلسه معرفی و مقرر شد که امکان دسترسی به دانشجویانی که می‌توانند از این نرم‌افزار در پروژه پایانی خود استفاده کنند فراهم شود. در تاریخ 98/02/09 بازدید جامع یک روزه به اتفاق ایشان و دانشجویان ورودی 97 گروه راه و ترابری از آزمایش‌های غیرتخریبی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت. دانشجویان ضمن شناسایی دقیق این تجهیزات (شامل دستگاه افت‌وخیزسنج ضربه‌ای، دستگاه تعیین ناهمواری سطح راه، دستگاه شناسایی لایه‌های زیرین روسازی و ماشین عکس‌برداری دیجیتالی سطح و حاشیه مسیر) با چکونگی بکارگیری داده‌ها و تحلیل نتایج نرم‌افزار فوق آشنا شدند.

11 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 192