مرکز محاسبات عددی


 

مرکز محاسبات عددی دانشکده مهندسی شیمی واقع در طبقه‌ی 1- بلوک 6 دانشکده‌ی فنی مهندسی (طبقه فوقانی پارکینگ) با تعداد قابل‌توجهی کامپیوتر جدید آماده ارائه خدماتی از قبیل اینترنت، نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی و اینترنت بی‌سیم در روزهای کاری از ساعت 8 الی 18 است.
در حال حاضر آقای دکتر موسوی مسئولیت مرکز را بر عهده دارند. شایان یادآوری است کلیه دانشجویان دانشکده به‌منظور تسویه‌حساب با مرکز محاسبات عددی دانشکده، باید به مسئول مرکز (آقای دکتر موسوی) مراجعه کنند .

مرکز محاسبات عددی دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس