آمار و اطلاعات


 

دانشکده علوم زیستی در حال حاضر شامل 5 گروه آموزشی:ژنتیک،علوم گیاهی،بیوشیمی،بیوفیزیک،نانوبیوتکنولوژی می باشد. در هر گروه آموزشی پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود. این دانشکده دارای 28 عضو هیات علمی به صورت ثابت می باشد.

bulletگروه های آموزشی دانشکده علوم زیستی