معرفی


 

bullet تاريخچه:

به‌دنبال تاسيس دانشگاه تربيت مدرس در سال ١٣٦١، فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم زيستی در دانشكده علوم پايه در دو گروه علوم گياهی و ژنتيك با ٣ عضو هيئت علمی از سال ١٣٦٦ آغاز گرديد. در سال ١٣٦٧ گروه بيوشيمی ـ بيوفيزيك نيز به اين مجموعه اضافه گرديد و پس از آن در سال ١٣٧٢ يك بخش با عنوان بخش زيست‌شناسی شامل چهار گروه علوم گياهی، ژنتيك، بيوشيمی و بيوفيزيك شكل گرفت. در سال ١٣٨٦ رشته نانوبيوتكنولوژی نيز به اين مجموعه اضافه شد. در ١٣٨٨ بخش زيست‌شناسی به دانشكده علوم زيستی اضافه گردید.

bullet چشم‌انداز:

دانشکده علوم زيستی دانشکده‌ای است پیشگام در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی که جزو دانشکده‌های طراز اول در تولید و اشاعه‌ی دانش در منطقه است.

bullet اهداف:

دانشکده علوم زيستی به عنوان دانشکده‌ای ممتاز و منحصر به تحصیلات تکمیلی تلاش می‌کند با تکیه بر اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش به تولید و اشاعه دانش در حوزه علوم پایه بپردازد. دانشکده از طریق توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و ایجاد فضای رقابتی علمی نسبت به نیازهای علمی جامعه و صنعت پاسخگو بوده و تلاش می‌کند با حفظ برتری علمی خود در کشور به بهبود و ارتقاء آن در سطح جهانی بپردازد.

bullet ارزش‌های محوری:

  • پاسخگویی علمی به نیازهای جامعه و محیط بین المللی
  • مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
  • تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
  • کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای
  • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
  • عدالت محوری، اعتلای فرهنگ اسلامی و تقویت روحیه رقابت علمی
  • توسعه همکاریهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی
  • احترام به نظریه پردازی علمی
  • ارتباط هدفمند و مستمر با دانش آموختگان
  • نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری