تاریخچه

به‌دنبال تاسيس دانشگاه تربيت مدرس در سال ١٣٦١، فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم زيستی در دانشكده علوم پايه در دو گروه علوم گياهی و ژنتيك با ٣ عضو هيئت علمی از سال ١٣٦٦ آغاز گرديد. در سال ١٣٦٧ گروه بيوشيمی ـ بيوفيزيك نيز به اين مجموعه اضافه گرديد و پس از آن در سال ١٣٧٢ يك بخش با عنوان بخش زيست‌شناسی شامل چهار گروه علوم گياهی، ژنتيك، بيوشيمی و بيوفيزيك شكل گرفت. در سال ١٣٨٦ رشته نانوبيوتكنولوژی نيز به اين مجموعه اضافه شد. در ١٣٨٨ بخش زيست‌شناسی به دانشكده علوم زيستی اضافه گردید.

چشم‌انداز

دانشکده علوم زيستی دانشکده‌ای است پیشگام در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی که جزو دانشکده‌های طراز اول در تولید و اشاعه‌ی دانش در منطقه است.

اهداف

دانشکده علوم زيستی به عنوان دانشکده‌ای ممتاز و منحصر به تحصیلات تکمیلی تلاش می‌کند با تکیه بر اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش به تولید و اشاعه دانش در حوزه علوم پایه بپردازد. دانشکده از طریق توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و ایجاد فضای رقابتی علمی نسبت به نیازهای علمی جامعه و صنعت پاسخگو بوده و تلاش می‌کند با حفظ برتری علمی خود در کشور به بهبود و ارتقاء آن در سطح جهانی بپردازد.

ارزش‌های محوری
  • پاسخگویی علمی به نیازهای جامعه و محیط بین المللی
  • مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
  • تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
  • کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای
  • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
  • عدالت محوری، اعتلای فرهنگ اسلامی و تقویت روحیه رقابت علمی
  • توسعه همکاریهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی
  • احترام به نظریه پردازی علمی
  • ارتباط هدفمند و مستمر با دانش آموختگان
  • نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری
ساختار سازمانی

مشاهده ...

هیئت رئیسه و مدیران گروه‌های آموزشی

هیئت رئیسه دانشکده


خسرو خواجه
ریاست دانشکده
خسرو خواجه
رضا حسن ساجدی
معاون پژوهشی
رضا حسن ساجدی
پرویز عبدالمالکی
معاون آموزشی
پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


الناز تمجید شبستری
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
الناز تمجید شبستری
سیدشهریار عرب
بيوفيزيك
سیدشهریار عرب
فرنگیس عطایی
بيوشيمی
فرنگیس عطایی
فائزه قناتی
علوم گياهی
فائزه قناتی