جدیدترین اخبار
وبینار «راهبرد ژئوپلیتیکی همکاری‌های اقتصادی با آفریقا، با تاکید بر همکاری‌های ایران و ساحل عاج» برگزار می‌شود
وبینار تخصصی «راهبرد ژئوپلیتیکی همکاری‌های اقتصادی با آفریقا، با تاکید بر همکاری‌های ایران و ساحل عاج» از سوی مرکز مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس) و انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. 4خرداد1401
بیست و نهمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» منتشر شد
شماره بیست و نهم شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. 25آبان1400
انتشار شماره بیست و هشتم گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا»
بیست و هشتمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. 10آبان1400