جدیدترین اخبار
هفتمین شماره گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» منتشر شد
شماره هفتم گاهنامه خبری - تحلیلی «آفریقا» به صاحب امتیازی مرکز مطالعات آفریقا، با پوشش آخرین اخبار مهم و تحلیل‌های روز درباره تحولات کشورهای آفریقایی منتشر شد. 13مرداد1399
تفاهم‌نامه همکاری «مرکز مطالعات آفريقا» و «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران» به امضاء رسید
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان «مرکز مطالعات آفريقا» و «مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران» با حضور مدیران دو مجموعه به امضاء رسید. 29تير1399
انتصاب‌های جدید برای سه عضو مرکز مطالعات آفریقا + پیام‌های تبریک
براساس احکام جدید صادر شده از سوی ریاست دانشگاه تربیت مدرس، سه عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات آفریقا، مسئولیت‌ جدید گرفتند. 29تير1399