متن کامل خبر


 
بازدید و حضور یکروزه دو استاد دانشگاه پیتش رومانی از دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده

 در اردیبهشت ماه جاری دو تن از اساتید دانشگاه پیتش رومانی به میزبانی گروه حشره شناسی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند.

در این بازدید یک روزه مهمانان مدعو براساس برنامه قبلی، پس از آشنایی مقدماتی اعضای گروه حشره شناسی کشاورزی با ایشان، به ارائه جلسه سخنرانی علمی باموضوع Harmful and beneficial entomofauna in the Romanian vineyards پرداختند و موضوع سخنرانی و وجه اشتراک آن با مسائل مربوط به آفات در ایران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و نیز آزمایشگاه های گروه حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی بازدید به عمل آمد و در زمینه پروژه های استادان گروه و فعالیت های هر آزمایشگاه تبادل نظر گردید. در انتهای این بازدید یک روزه، جلسه علمی گروه حشره شناسی با حضور این دو استاد خارجی تشکیل و به مباحثی مانند تبادل دانشجو، تعریف پروژه ها و سایر فعالیت های پژوهشی مشترک پرداخته شد.

21 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 270