En
 • دکتری (1391)

  ایمنی شناسی پزشکی

  تربیت مدرس، تهران، جمهوری اسلامی ایران

 • سلول درمانی بیماریهای عفونی
 • عملکرد تنظیم ایمنی سلولهای بنیادی در بیماریهای عفونی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Imipenem alters systemic and liver inflammatory responses in CLP-induced sepsis mice in a dose-dependent manner

  Arezou Khosrojerdi, Sara Soudi, Ahmad Zavaran Hosseini, Sahar Ghaffari Khaligh, Seyed Mahmoud Hashemi
  Journal PapersInternational Immunopharmacology , Volume 93 , 2021 April 1, {Pages 107421 }

  Abstract

  BackgroundConsidering the role of inflammation in the outcome of sepsis and the widespread use of imipenem in the disease, this study was designed to assess the effect of imipenem on the dynamics of inflammatory responses in the sepsis mouse model.MethodsCecal Ligation and Puncture (CLP) model was used to induce sepsis in mice. C57BL/6 mice were divided into sham, CLP-induced sepsis mice, CLP-induced sepsis mice receiving 25?mg/kg, and 125?mg/kg imipenem. Blood and liver samples were obtained and bacterial load, endotoxin level, and liver enzymes were evaluated. The concentration and mRNA expression of cytokines were also determined.ResultsSepsis mice treated with a high dose (125?mg/kg) of imipenem showed a significant reduction in bacteri

  Mesenchymal stem cell‐derived extracellular vesicles conditionally ameliorate bone marrow failure symptoms in an immune‐mediated aplastic anemia mouse model

  Mohammad A Gholampour, Saeid Abroun, Rienk Nieuwland, Seyed J Mowla, Sara Soudi
  Journal PapersJournal of cellular physiology , 2021 January 25, {Pages }

  Abstract

  Acquired forms of Aplastic anemia (AA) are characterized by T cell‐mediated immune disease resulting in bone marrow (BM) failure and marrow hypoplasia. In these cases, it is a major challenge to modulate autoreactive T cell activity and thereby decrease the pro‐inflammatory cytokine storm. Emerging evidence indicates that extracellular vesicles derived from mesenchymal stem cells (MSC‐EVs) control and modulate immunity. The therapeutic potential of MSC‐EVs has not been investigated in acquired AA. Hence, in this study, we constructed an AA mice model through irradiation and splenocyte infusion to test the benefits of hypoxic MSC‐EVs (Hx‐EVs) and normoxic MSC‐EVs (Nx‐EVs). We found that MSC‐EVs treatment significantly prol

  phage surface induced modulation of inflammatory responses

  Z Safari, M Sadeghizadeh, AZ Hosseini, H Bardaania, S Soudi
  Journal Papers , 2021 February 18, {Pages }

  Abstract

  Chronic inflammation responses hamper the tissue engineering. immune system has main function in the regeneration and maintenance of all tissue, the immune reaction to an implant begins by the innate immune cells including macrophages which can eventually lead to accept or reject of the implant. to avoid adverse immune reactions, current strategies use of immunomodulatory biomaterials rather than inert materials. The present study aimed to introduce as biomaterial is capable of modulating macrophage responses. Macrophages cultured on top of four surfaces then analysis morphological characteristics, cellular outgrowth and function. In addition, measured the key cytokine/chemokine markers of macrophage polarization in each sample. The results

  Vibrio cholerae toxin co‐regulated pilus provokes inflammatory responses in co‐culture model of Caco‐2 and Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) leading?…

  Maryam Ghasemi, Bita Bakhshi, Reza Khashei, Sara Soudi, Mina Boustanshenas
  Journal PapersMicrobiology and Immunology , 2021 April 29, {Pages }

  Abstract

  The aim of this study was to assess the modulatory effect of TcpA in the expression of CEACAM1 adhesin molecule and IL‐1, IL‐8 and TNFα pro‐inflammatiory cytokines in the co‐culture model of Caco‐2/PBMC that can mimic the intestinal milieu. The tcpA gene from V.cholerae ATCC14035 was cloned in pET‐28a and transformed into E.coli Bl‐21. The recombinant TcpA‐His6 protein was expressed and purified using the Ni‐column chromatography. The sequencing of transformed plasmid and Western blotting of purified protein confirmed the identity of rTcp. Cytotoxicity of different concentrations of recombinant protein for human colon carcinoma cell line (Caco‐2 cell) was assessed by MTT assay and showed viability of 92%, 82% and 70 %,

  MSCs loaded with oncolytic reovirus: migration and in vivo virus delivery potential for evaluating anti-cancer effect in tumor-bearing C57BL/6 mice

  Seyed-Mahmood Seyed-Khorrami, Hoorieh Soleimanjahi, Sara Soudi, Ala Habibian
  Journal PapersCancer Cell International , Volume 21 , Issue 1, 2021 December , {Pages 19-Jan }

  Abstract

  Several oncolytic viruses applications have been approved in the clinic or in different phases of clinical trials. However, these methods have some rudimentary problems. Therefore, to enhance the delivery and quality of treatment, considering the advantage of cell carrier-based methods such as Mesenchymal Stem Cells (MSC) have been proposed. This study was designed to evaluate the performance and quality of cancer treatment based on MSCs loaded by oncolytic reovirus in the cancerous C57BL/6 mouse model. Also, we evaluated MSCs migration potency in vitro and in vivo following the oncolytic reovirus infection. C57BL/6 mice were inoculated with TC-1 cell lines and tumors were established in the right flank. Mice were systemically treated with

  Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cell-conditioned media on lipopolysaccharide of Vibrio cholerae as a vaccine candidate

  M Bahroudi, B Bakhshi, S Soudi, S Najar-Peerayeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Immunomodulatory Effects of Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells on Epithelial Cells Function in Response to Vibrio cholera in a Co-culture Model.

  A Moulazadeh, S Soudi, B Bakhshi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The Effect of Direct Co-culture of Adipose-derived MSCs and Murine Macrophages on Response to LPS In Vitro

  M Hotelchi, ZS Eshkiki, S Soudi, S Noori, P Hazrati
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The Effect of Antigen Dose and Antigen Presenting Process on T Cell Stimulation: A Method for Enrichment of TB10. 4 Antigen-specific T-cell Clones

  M Motiee, AZ Hosseini, S Soudi, SM Hassanzadeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Vibrio cholerae toxin coregulated pilus provokes inflammatory responses in Coculture model of Caco‐2 and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) leading to …

  M Ghasemi, B Bakhshi, R Khashei, S Soudi, M Boustanshenas
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Mesenchymal stem cells support delivery and boost the efficacy of oncolytic reoviruses in TC‐1 tumor cells

  RS Banijamali, H Soleimanjahi, S Soudi, H Karimi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Comparison of the Effect of Adipose Mesenchymal Stem Cells-derived Secretome with and without Reovirus in CT26 Cells

  A Rezazadeh, H Soleimanjahi, S Soudi, A Habibian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Correction to: In vitro and in vivo evaluation of anti‑tumoral effect of M1 phenotype induction in macrophages by miR‑130 and miR‑33 containing exosomes

  M Moradi-Chaleshtori, M Bandehpour, S Soudi, S Mohammadi-Yeganeh, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Immunomodulatory and therapeutic effects of mesenchymal stem cells on organ dysfunction in sepsis

  A Khosrojerdi, S Soudi, AZ Hosseini, F Eshghi, A Shafiee, SM Hashemi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  phage surface induced modulation of inflammatory responses

  Z Safari, M Sadeghizadeh, AZ Hosseini, H Bardaania, S Soudi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  A Systems Biology Approach for miRNA-mRNA Expression Patterns Analysis in Rheumatoid Arthritis

  F Tavasolian, AZ Hosseini, S Soudi, M Naderi, A Sahebkar
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The impact of immune cell-derived exosomes on immune response initiation and immune system function

  F Tavasolian, AZ Hosseini, M Rashidi, S Soudi, E Abdollahi, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Kinetics of Oncolytic Reovirus T3D Replication and Growth Pattern in Mesenchymal Stem Cells

  Razieh Sadat Banijamali, Hoorieh Soleimanjahi, Sara Soudi, Hesam Karimi, Asghar Abdoli, Seyed Mahmood Seyed Khorrami, Keivan Zandi
  Journal PapersCell journal , Volume 22 , Issue 3, 2020 October , {Pages 283 }

  Abstract

  Objective: Currently, application of oncolytic-virus in cancer treatment of clinical trials are growing. Oncolytic-reovirus is an attractive anti-cancer therapeutic agent for clinical testing. Many studies used mesenchymal stem cells (MSCs) as a carrier cell to enhance the delivery and quality of treatment with oncolytic-virotherapy. But, biosynthetic capacity and behavior of cells in response to viral infections are different. The infecting process of reoviruses takes from two-hours to one-week, depends on host cell and the duration of different stages of virus replication cycle. The latter includes the binding of virus particle, entry, uncoating, assembly and release of progeny-viruses. We evaluated the timing and infection cycle of reovi

  Antibacterial and antibiofilm activity of bone marrow-derived human mesenchymal stem cells secretome against Vibrio cholerae

  Mahboube Bahroudi, Bita Bakhshi, Sara Soudi, Shahin Najar-peerayeh
  Journal PapersMicrobial pathogenesis , Volume 139 , 2020 February 1, {Pages 103867 }

  Abstract

  The ability of V. cholerae to survive and spread in the aquatic environment combined with the scarcity of effective antimicrobial agents, especially those effective against multidrug-resistant strains highlights the need for alternative non-antibiotic approaches for the treatment of V. cholerae infections. The aim of this study was to specifically examine the potential direct effect of unstimulated MSC secretome on V. cholerae killing and biofilm formation as a representative of non-invasive enteric bacterial pathogen. The bmMSCs were characterized by the presence of CD44 and CD73 and the absence of CD45 and CD34 molecular markers. Moreover, self-regeneration and differentiation capacity of MSCs into adipocytes and osteogenic lineages was a

  Proposing a Tandem AND gate CAR T cell Targeting Glioblastoma Multiforme

  Mohammadmahdi Sabahi, Parnian Jabbari, Milad Alizadeh Haghighi, Setare Soltani, Sara Soudi, Farzaneh Rahmani, Nima Rezaei
  Journal PapersMedical Hypotheses , 2020 January 13, {Pages 109559 }

  Abstract

  CAR T cell therapy is suggested as an effective method to treat hematological malignancies. However, high recurrence rates and in vivo toxicities have limited their widespread use. In order to reduce toxicity and improve tumor specificity, we propose a CAR T cell targeting glioblastoma multiforme utilizing the synNotch receptor pathway linked to a tandem CAR T cell. The extracellular domain of the synNotch receptor is replaced by a single chain fragment variable specific for the EGF receptor variant III (scfv-EGFRvIII), and covalently bonded to a IL-13Rα2-CD133-tandem CAR. This would produce an AND-gate CAR-T cell, which requires activation of both signals from synNotch receptor binding to EGFRvIII and then binding of the tandem CAR to eit

  /pro/academic_staff/soudi/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   تغذيه و سيستم ايمني ( واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه ايمني شناسي
  • دكتري
   مباحث پيشرفته در بيو انفورماتك و ايمونوانفورماتيك ( واحد)
  • دكتري
   واكسن و واكسيناسيون پيشرفته: اصول طراحي، توليد و ارزيابي واكسن ( واحد)
  • دكتري
   روش هاي پيشرفته ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • دكتري
   روش هاي پيشرفته ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • دكتري
   مباحث پيشرفته در ايمونولوژي پزشكي ( واحد)
  • دكتري
   مباني ايمنولوژي و ايمونولوژي پيوند ( واحد)
  • دكتري
   روشهاي پيشرفته هيستوشيمي و ايمونوهيستوشيمي ( واحد)
  • دكتري
   روشهاي پيشرفته هيستوشيمي و ايمونوهيستوشيمي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مباني ايمونولوژي پزشكي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمنولوژي بيماري هاي عفوني ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمونوپاتولو ژي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آزمايشگاهي ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آزمايشگاهي ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   حيوانات آزمايشگاهي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   حيوانات آزمايشگاهي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   واكسيناسيون و ايمنولوژي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تحقيق ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كارآموزي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كارآموزي در صنايع مرتبط با ايمونولوژي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   مباني آسيب شناسي پزشكي ( واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه ايمني شناسي
  • كارشناسي ارشد
   مقدمات روش هاي آزمايشگاهي در ايمنولوژي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مقدمات روش هاي آزمايشگاهي در ايمنولوژي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   بيولوژي سلولي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مباني ايمونولوژي پزشكي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آزمايشگاهي ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آزمايشگاهي ايمونولوژي و ايمونوشيمي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تحقيق ( واحد)
  • دكتري
   روش هاي نوين ايمونوتراپي ( واحد)
  • دكتري
   ايمونولوژي آزمايشگاهي باليني ( واحد)
  • دكتري
   ايمونولوژي آزمايشگاهي باليني ( واحد)
  • دكتري
   دوره 1 ماهه باليني پوست و بيماري هاي عفوني ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمونولوژي سلولي ( واحد)
  • 1400
   عظيم زاده تبريزي, زهرا
   بررسي اثر داروي پري متامين بر برخي پاسخ هاي ايمونومتابوليك سلول هاي 7و264 RAW آلوده با ليشمانيا ماژور
  • 1400
   كوچكي چهارده, تينا
  • 1399
   كريمي, مژده
   پلاريزاسيون ايمونومتابوليك ماكروفاژهاي RAW264.7 با استفاده از داروي ايمي كيمود جهت سلول درماني موش هاي BALB/c آلوده به ليشمانيا ماژور
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است