En
 • دکتری (1373)

  ایمنی شناسی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1367)

  خون شناسی /هماتولوژی/

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1364)

  علوم آزمایشگاهی

  دانشگاه شهید بهشتی،

 • ایمنو هماتولوژی (سلولهای بنیادی)
 • ایمنی سلولی

  داده ای یافت نشد

  Prevalence and phylogenetic analysis of HTLV-1 in blood donors in Golestan Province, in the Northeast of Iran

  Hossein Mehrabi Habibabadi, Masoud Parsania, Ali Akbar Pourfathollah, Asma Bahrami, Zohreh Sharifi
  Journal PapersJournal of Virological Methods , Volume 290 , 2021 April 1, {Pages 114073 }

  Abstract

  The human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) can cause ATL or TSP. This study evaluates the prevalence of HTLV-1 infection in blood donors in Golestan province. The study was conducted among 4226 blood donors and ELISA test was performed for the initial HTLV-1 screening. Reactive samples were confirmed by Western blot and Electrochemiluminescence tests. Then recalling donors with reactive results was done and genomic DNA from the new sample was extracted and tested using the Nested PCR method and phylogenetic analysis was performed. At first, 8 samples were reactive with ELISA test and 4 samples were confirmed with western blot, Electrochemiluminescence and Nested PCR tests.The sequences of isolates was related to the HTLV-1 virus and sub

  Gene manipulation of human adipose-derived mesenchymal stem cells by miR-34a

  Katayoun Bahman Soufiani, Ali Akbar Pourfathollah, Mahin Nikougoftar Zarif, Ehsan Arefian
  Journal PapersMedical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch , Volume 31 , Issue 1, 2021 March 10, {Pages 70-78 }

  Abstract

  Background: Safe and effective gene therapy is considered as one of the therapeutic goals in many diseases. Due to the important role of stem cells in cell therapy, this study aimed to produce human adipose-derived mesenchymal stem cells (hASCs) using the miR-34a overexpression.Materials and methods: The hsa-mir-34a precursor sequence was cloned into the PCDH lentiviral vector. The recombinant vector and two helper vectors, ie psPAX and pMD2, were transferred into HEK-293T cell line by calcium phosphate method. Viral supernatant was collected and concentrated by ultracentrifuge. On the fourth day, transduced HEK-293 T cells were analyzed by flowcytometry. After the determination of viral concentration, hASC cells were transduced with conden

  Tumor Microenvironment Changing through Application of MicroRNA-34a Related Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium: Modulation of Breast Cancer Cells toward Non-aggressive?…

  Bahman Soufiani, Ali Akbar Pourfathollah, E Arefian
  Journal PapersIranian Journal of Allergy, Asthma, and Immunology , Volume 20 , Issue 2, 2021 April 17, {Pages 221-232 }

  Abstract

  Conditioned medium (CM) derived from mesenchymal stem cells (MSCs) contains bioactive molecules including microRNAs (miRs) that could be a potential tool for controlling cancer cells' behavior. Due to the properties of CM, this study assesses the effects of miR-34a related MSC-CM on tumor behavior through the evaluation of migration, invasion, apoptosis, and PDL1 expression in breast cancer cell lines. The miR-34a overexpression vector or scramble control was produced using lentiviral vectors, DNA cloning, and the transfection of the HEK-293T cell line. It was then transduced into human adipose-derived mesenchymal stem cells (hAD-MSCs). MSC-CMs were collected and added onto MDA-MB-231 cell lines. The functional evaluations were performed by

  Prevalence and phylogenetic analysis of HTLV-1 in blood donors in Golestan Province, in the Northeast of Iran

  Hossein Mehrabi Habibabadi, Masoud Parsania, Ali Akbar Pourfathollah, Asma Bahrami, Zohreh Sharifi
  Journal Papers , 2021 January , {Pages }

  Abstract

  The human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) can cause ATL or TSP. This study evaluates the prevalence of HTLV-1 infection in blood donors in Golestan province. The study was conducted among 4226 blood donors and ELISA test was performed for the initial HTLV-1 screening. Reactive samples were confirmed by Western blot and Electrochemiluminescence tests. Then recalling donors with reactive results was done and genomic DNA from the new sample was extracted and tested using the Nested PCR method and phylogenetic analysis was performed. At first, 8 samples were reactive with ELISA test and 4 samples were confirmed with western blot, Electrochemiluminescence and Nested PCR tests.The sequences of isolates was related to the HTLV-1 virus and sub

  Group O blood donors in Iran: evaluation of isoagglutinin titers and immunoglobulin G subclasses

  S Arabi, M Moghaddam, AA Pourfathollah, A Aghaie, M Mosaed
  Journal PapersImmunohematology , Volume 37 , Issue 1, 2021 March 1, {Pages 12-May }

  Abstract

  Transfusion Organization (IBTO). Each sample was collected in a tube containing EDTA as an anticoagulant. About 10 mL of each blood sample was centrifuged at 200g for 5 minutes at 22 C. Then, 4 mL RBC-free plasma was separated, aliquoted, and stored at–30 C until testing. A total of 358 plasma samples from both men and women donors with an age range of 18–68 years were tested. The samples were collected randomly within 11 months between November 2014 and October 2015.

  Switch off inflammation in spleen cells with CD40-targeted PLGA nanoparticles containing dimethyl fumarate

  H Bardania, R Mansouri, MT Tahoori, F Ghafari, A Mohammadzdeh, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Optimized simple and affordable procedure for differentiation of monocyte-derived dendritic cells from LRF: An accessible and valid alternative biological source (vol 406 …

  M Valizadeh, AA Pourfathollah, R Raoofian, A Homayoonfar, M Moazzeni
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Corrigendum to" Optimized simple and affordable procedure for differentiation of monocyte-derived dendritic cells from LRF: An accessible and valid alternative biological …

  M Valizadeh, AA Pourfathollah, R Raoofian, A Homayoonfar, M Moazzeni
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Evaluation of MicroRNA-125b-5p and Transcription Factors BLIMP1 and IRF4 Expression in Unsolved Common Variable Immunodeficiency Patients

  ZH Esfahani, R Yazdani, S Shahkarami, F Babaha, H Abolhassani, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Optimized simple and affordable procedure for differentiation of monocyte-derived dendritic cells from LRF: An accessible and valid alternative biological source

  M Valizadeh, AA Purfathollah, R Raoofian, A Homayoonfar, M Moazzeni
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Use of antioxidant nanoparticles to reduce oxidative stress in blood storage

  S Barzegar, A Asri Kojabad, R Manafi Shabestari, M Barati, MR Rezvany, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Tumor Microenvironment Changing through Application of MicroRNA-34a Related Mesenchymal Stem Cells Conditioned Medium: Modulation of Breast Cancer Cells toward Non-aggressive …

  B Soufiani, AA Pourfathollah, E Arefian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Correlation of serum microRNA-122 level with the levels of Alanine aminotransferase and HBV-DNA in Chronic HBV-infected patients

  R Tabar Asad Laleh, Z Sharifi, AA Pourfathollah
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Dose-dependent efficacy of antioxidant nanoparticles on red blood cells storage

  S Barzegar, MR Rezvani, M Safa, A Amani, A Abbaspour, A Pourfathollah, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Gene manipulation of human adipose-derived mesenchymal stem cells by miR-34a

  KB Soufiani, AA Pourfathollah, MN Zarif, E Arefian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Analysis of the confidential report of positive screening results to the Iranian Ministry of Health and Medical Education Within the framework of the principle of?…

  A Asghari, AA Pourfathollah, M Maghsudlu, FS Mahdaviani, B Rezazadeh, M Ghahraman Rezaieyeh, M Zeinali, MR Mehdizadeh, AA Feghhi, M Akbari Dehbalaie, N Obeidi, V Mosmer, M Tabatabaie, S Khosravi, E Pooriani, P Salehifar, M Malek Mohammadi Faradonbeh, MH B
  Journal PapersScientific Journal of Iran Blood Transfus Organ , Volume 16 , Issue 1, 2020 February 10, {Pages 63-74 }

  Abstract

  Frampton A. Reporting of gunshot wounds by doctors in emergency departments: a duty or a right? Some legal and ethical issues surrounding breaking patient confidentiality. Emerg Med J 2005; 22(2): 84-6?… Leenen H, Gevers S, Pinet G. Leenen Henricus Jacobas Jasephus. The rights of patients in Europe: a comparative study. USA: WHO; 1993. p. 135-52?… WHO. Blood donor counselling: implementation guidelines; 2014. Available from: https:// apps. who. int/iris/bitstream/handle/10665/163001/9789241548557_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

  Association of VDR (rs2228570, rs731236, rs7975232, rs1544410) and DBP (rs7041) genes polymorphisms with chronicity of hepatitis B in Iranian patients

  Asma Bahrami, Masoud Parsania, Ali Akbar Pourfathollah, Setareh Haghighat, Zohreh Sharifi
  Journal PapersGene Reports , 2020 January 28, {Pages 100615 }

  Abstract

  BackgroundHost genetic factors and single nucleotide polymorphism (SNP) in host genes play important roles in the progression of disease stages and response to treatment of viral infections, including hepatitis B infection. Vitamin D plays a key role in a wide range of biological activities such as the immune response, proliferation and cellular differentiation. Since the biological effects of this vitamin are affected by the Vitamin D receptor (VDR) and the vitamin D-Binding Protein (DBP), in this study we investigated the association between VDR and DBP SNPs with the risk of chronic hepatitis B (CHB) infection in Iranian patients.MethodsOur case-control study consisted of two groups including 100 patients with CHB and 100 healthy controls

  Effect of methyl jasmonate and 3-bromopyruvate combination therapy on mice bearing the 4 T1 breast cancer cell line

  Somayeh Yousefi, Parisa Darvishi, Zeynab Yousefi, Ali Akbar Pourfathollah
  Journal PapersJournal of Bioenergetics and Biomembranes , 2020 January 20, {Pages 09-Jan }

  Abstract

  Cancer cells apply the Warburg pathway to meet their increased metabolic demands caused by their rapid growth and proliferation and also creates an acidic environment to promote cancer cell invasion. 3-bromopyruvate (3-BrP) as an anti-cancer agent disrupts glycolytic pathway. Moreover, one of the mechanism of actions of Methyl Jasmonate (MJ) is interference in glycolysis. Hence, the aim of this study was to evaluate MJ and 3-BrP interaction. MTT assay was used to determine IC50 and synergistic concentrations. Combination index was applied to evaluate the drug-drug interaction. Human tumor xenograft breast cancer mice was used to evaluate drug efficacy in vivo. Tumor size was considered as a drug efficacy criterion. In addition to drug effic

  Different Immune Responses in Dangerous O Blood Donors

  Shaghayegh Arabi, Mostafa Moghaddam, Vida Maleki, Ali Akbar Pourfathollah, Afsaneh Aghaie
  Journal PapersIranian Journal of Pathology , Volume 15 , Issue 1, 2020 January 1, {Pages 34-40 }

  Abstract

  Background & Objective: Dangerous O is very important to transfusion medicine and there has been reports by Food and Drug Administration (FDA) regarding some death relating incidences. As high iso-antibody production is closely associated with different immune reactions, a survey on the different immune response of dangerous O donors can lead to understanding their immune response profile. Objectives were to assess different immune responses in dangerous O cases.Methods: Two groups of donors were selected after performing titration as a high titer (> 512) and non-high titer (< 128). Then CBC, CD markers, total immunoglobulin, complement assay, anti-VZV,-CMV,-EBV,-HSV,-Rubella,-Toxoplasma gondii,-HBV,-ASO, total protein and albumin, protein

  Prevalence of anti-HBc in HBsAg negative blood donors using two enzyme immunoassays kits

  Z Sharifi, M Parsania, AA Pourfathollah, S Haghighat
  Journal PapersScientific Journal of Iran Blood Transfus Organ , Volume 17 , Issue 2, 2020 June 10, {Pages 83-90 }

  Abstract

  Materials and MethodsIn this Cross-sectional study, a number of 4313 samples of HBsAg negative blood donors were collected. All samples were tested for the detection of anti-HBc (Total, IgM & IgG) by ELISA using Diapro and Siemens kits. Anti-HBc assay was performed by both kits in duplicate. Statistical analysis of data was performed using SPSS Ver. 22.0; chi-square tests were also performed.ResultsThe study population consisted of 227 (5.3%) women and 4086 (94.7%) men. 498 (11.5%) and 384 (8.9%) samples reacted with Diapro and Siemens kits for Anti-HBc, respectively. All positive samples of both kits in duplicate test showed the same results as the previously reported results. 114 cases of reactive kits of DIA. PRO kit were negative in re-

  دروس نیمسال جاری

   داده ای یافت نشد

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   ايمني شناسي پيشرفته (3) (2 واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه ايمني شناسي
  • دكتري
   ايمني شناسي اعضاي بدن (2 واحد)
  • دكتري
   واكسن ها و واكسيناسيون (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمني شناسي يك (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمني شناسي دو (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمونوپاتولوژي و ايمونوتراپي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ايمونوهماتولوژي و بانك خون (1 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تحقيق (1 واحد)
  • دكتري
   ايمونوهماتولوژي پيشرفته (3 واحد)
  • 1396
   باباپورديگاله, لوسينه
   بررسي الگوي بيان ژن هاي p50 , p65 و IKBaاز مسير سيگنالينگ NF-KB در سلول هاي دندريتيك انساني ترانسداكت شده با ژن MARCH-I
  • 1396
   همايون فر, افروز
  • 1396
   خورشيدي, فاطمه
  • 1397
   ملك پور, كوثر
  • 1394
   ولي زاده صوفحسن, مريم
   بررسي اثر بيان افزايش يافته ژن MARCH-I بر روي بلوغ سلول هاي دندريتيك مشتق از مونوسيت¬هاي جداسازي شده از فيلترهاي كاهش لكوسيتي
  • 1396
   اصغري, فائزه
  • 1396
   عباسي سوركي, پروانه
  • عضو شورای پژوهش موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
  • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
  • عضو شورایعالی سازمان انتقال خون ایران
  • عضو شورای برنامه ریزی سلامت و ارتقا کیفیت زندگی
  • مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران-11سال
  • مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران-11سال
  • مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران-11سال
  • مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران-11سال
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است