سم‌شناسی


 

bullet تاریخچه

بنا به اهميت و ضرورت تربيت نيروي متخصص در رشتۀ سم‌شناسي در كشور و سابقۀ خوب برخي آزمايشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی دانشكده در زمينه‌هاي سم‌شناسي پزشكي- محيطي و صنعتي، در سال 1384 پيشنهاد تأسيس دورۀ كارشناسي‌ارشد اين رشته مطرح شد. اولين گروه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، در سال 1387 پذیرش شدند.

bullet رسالت گروه

 • تربیت اعضای هیئت‌علمی متخصص و متعهد، محققان و متخصصان کارآمد، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در این رشته برای جذب در بدنۀ علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 • کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی به بیماران
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید بر مبانی اسلامی
 • کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

 • آموزش دانشجویان و محققان
 • طراحی پژوهش¬های بنیادی و کاربردی با هدف توسعۀ دانش تخصصی
 • انتشار تولیدات علمی و مقالات
 • طراحی و اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه¬های تخصصی گروه
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی با کیفیت خوب
 • ارائۀ برنامه‌های آموزشی - پژوهشی فوق‌العاده
 • بازدید از مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بخش سم‌شناسی
 • آشنایی با سموم حیوانی و نحوه فراکشن‌گیری و تولید واکسن
 • بازدید از دانشکدۀ داروسازی شهید بهشتی
 • بازدید از بخش پروتئومیکس
 • بازدید از مرکز کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت

bullet محورهای پژوهشی گروه

مهم¬ترین محورهای پژوهشی گروه عبارت¬اند از:

 • سمیت سلولی مولکولی
 • سمیت میتوکندریایی
 • محافظت در مقابل سمیت سلولی مولکولی و سمیت میتوکندریایی
 • دیابت و کانسر
 • سمیت عصبی شامل:
  • in-vivo, in-vitro _بررسی تأثیر عوامل شیمیایی بر تکامل سیستم عصبی در مدل¬های
  • مطالعات تأثیر عوامل شیمیایی بر پاتوژن بیماری¬های نورودژنراتیو با تأکید بر بیماری آلزایمر
  • مطالعۀ اثرات درمانی گیاهان دارویی در بیماری¬های نورودژنراتیو با تأکید بر بیماری آلزایمر
  • مطالعات اثرات حفاظتی گیاهان دارویی در برابر سمیت عصبی عوامل شیمیایی