اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیرحسین دلشاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیرحسین دلشاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیرحسین دلشاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
رتبه بندی تکنیک های تسهیم دانش تاثیرگذار بر اثربخشی سازمانی - مورد مطالعه شرکت توسن سها
22مهر1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مونا اقبالی قاضیجهانی، گروه مدیریت فناوری صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مونا اقبالی قاضیجهانی، گروه مدیریت فناوری صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مونا اقبالی قاضیجهانی، گروه مدیریت فناوری صنعتی
رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکردی در بازار سرمایه ایران
23شهریور1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود شایگان مهر، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود شایگان مهر، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود شایگان مهر، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
طراحی مدلی برای ارزیابی وبگاه های خدمات دولت الکترونیکی در ایران
23شهریور1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن بیژن، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن بیژن، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن بیژن، گروه مدیریت صنعتی
ارائه مدل ساختاری و تفسیری استراتژی های رونق تولید در صنایع کشور ایران
16شهریور1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای روح الله محمدعلی تبار اندواری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای روح الله محمدعلی تبار اندواری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای روح الله محمدعلی تبار اندواری، گروه حسابداری
بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و سرمایه گذاری بیش از حد با در نظرگرفتن محدودیت های تامین مالی شرکت ها
13شهریور1398
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی طاهری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی طاهری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی طاهری، گروه حسابداری
بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری، اثربخشی حاکمیت شرکت و انتخاب های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
26تیر1398
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی ناصرالدین، گروه مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی ناصرالدین، گروه مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی ناصرالدین، گروه مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد سیستم روش شناسی سیستم ها ( مورد مطالعه: کشور لبنان)
24تیر1398
جلسه دفاع از رساله: آقای علی بیاضی طهرابند، گروه مدیریت استراتژیک
جلسه دفاع از رساله: آقای علی بیاضی طهرابند، گروه مدیریت استراتژیک
جلسه دفاع از رساله: آقای علی بیاضی طهرابند، گروه مدیریت استراتژیک
مدل یکپارچه پیشران ها، عناصر و پیامدهای تفکر استراتژیک
15تیر1398
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسین ملک پور، رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسین ملک پور، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین ملک پور، گروه علوم اقتصادی
تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر تقاضای نیروی کار در ایران
28خرداد1398
جلسه دفاع از پایان نامه آقای افشین باباجانی، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای افشین باباجانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای افشین باباجانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
طراحی مدل برای شبکه های اجتماعی علمی دانش آموزان مقطع متوسطه
28اردیبهشت1398
جلسه دفاع از رساله خانم ساناز شفیعی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: خانم ساناز شفیعی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: خانم ساناز شفیعی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
طراحی مدل پویای مقاصد گردشگری هوشمند با رویکرد توسعه پایدار کشور ایران
14اردیبهشت1398
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد محمودزاده،رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای میلاد محمودزاده، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد محمودزاده، گروه مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر ارتباطات آنلاین از طریق وب سایت بر اثربخشی بازاریابی آنلاین: بررسی نقش شاخص رضایت مشتریان و اعتماد الکترونیکی
25اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان یزدان پناه، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رضوان یزدان پناه، گروه اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رضوان یزدان پناه، گروه اقتصاد انرژی
تحلیل تاثیر پیمان کیوتو و چشم انداز عملکردی پیمان پاریس
19اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر ابراهیمی، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر ابراهیمی، رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جعفر ابراهیمی، گروه اقتصاد انرژی
بررسی نحوه مشارکت کشور افغانستان در پیمان مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس و پیشنهاد یک برنامه راهبردی
19اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ناهید ناصری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ناهید ناصری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ناهید ناصری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران
11اسفند1397
جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه علی نسب ایمنی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه علی نسب، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه علی نسب، گروه مدیریت صنعتی
مدل شبیه سازی ریسک صادرات گاز ایران با استفاده از روش سیستم داینامیک
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین خزائی گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای معین خزائی، گروه مدیریت صنعتی
خلق ارزش مشترک در مدیریت ارتباط با تامین کنندگان؛ طرحی مدل ریاضی برون سپاری استراتژیک بر مبنای انتخاب تامین کننده و تعیین اندازه دسته سفارش
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین مریدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پروین مریدی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پروین مریدی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پروین مریدی، گروه علوم اقتصادی
17بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاجیان گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاجیان، گروه مدیریت صنعتی
ارائه مدل سیستم پیشنهاد دهنده تسهیلات بانکی مبتنی بر روشهای داده کاوی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم رکسانا حیدری رشته مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رکسانا حیدری، گروه مدیریت تکنولوژِی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رکسانا حیدری، گروه مدیریت تکنولوژِی
طراحی مدل کسب و کار با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم انیس سلیمانی پور رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم انیس سلیمانی پور گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم انیس سلیمانی پور، گروه حسابداری
تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکتی
14بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدتقی زندیه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدتقی زندیه، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدتقی زندیه، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
طراحی مدل کسب و کار بر پایه اینترنت اشیا برای شرکت های علوم سبز
13بهمن1397
جلسه دفاع از رساله آقای  آقای مهدی کرامت فر،رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی کرامت فر، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی کرامت فر، گروه اقتصاد سلامت
الگوسازی مخارج خانوار برای فرزندان
13بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانیار خاطری رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای زانیار خاطری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای زانیار خاطری، گروه علوم اقتصادی
تاثیر تحریم ها بر خالص حساب سرمایه در ایران
7بهمن1397
جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عارفیان رشته اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا عارفیان گروه اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا عارفیان گروه اقتصاد انرژی
بررسی نقش مالیات کربن و یارانه های سوخت های فسیلی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD
7بهمن1397
جلسه دفاع از رساله آقای علیرضا مهانیان،رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا مهانیان، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا مهانیان، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
مدل بهره برداری هوشمند از میدان نفتی آزادگان
26دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ناهید درخشش رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ناهید درخشش، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ناهید درخشش، گروه مدیریت دولتی
تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر خودکارآمدی با توجه به نقش تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده
23دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پوریا جدی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا جدی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا جدی، گروه حسابداری
یکپارچه سازی عملکرد شرکت های خودروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی
23دی1397
جلسه دفاع از پایان نامه خانم اسیه هاشمی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم اسیه هاشمی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم اسیه هاشمی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم اسیه هاشمی، گروه مدیریت دولتی
23دی1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای وحید صداقت آهنگری رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید صداقت آهنگری، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید صداقت آهنگری، گروه مدیریت بازرگانی
طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی
5دی1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه آقای مهدی مرادی رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی مرادی، گروه مدیریت دولتی
طراحی الگوی شایستگی های معلم متناسب با اقتضائات عصر جدید در جمهوری اسلامی ایران
27آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای یونس محمدی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای یونس محمدی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای یونس محمدی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای یونس محمدی، گروه مدیریت صنعتی
11آذر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای مجید نجاتیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای مجید نجاتیان، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای مجید نجاتیان، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای مجید نجاتیان، گروه مدیریت صنعتی
27آبان1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محمد امینی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد امینی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد امینی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد امینی، گروه مدیریت صنعتی
27آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مهسا محمد زاده رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا محمد زاده، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا محمد زاده، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا محمد زاده، گروه مدیریت بازرگانی
21آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مائده معصومی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مائده معصومی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مائده معصومی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مائده معصومی، گروه مدیریت بازرگانی
20آبان1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فریبا خراسانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا خراسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا خراسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا خراسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
12آبان1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای علی حاجی غلام سریزدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علی حاجی غلام سریزدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علی حاجی غلام سریزدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علی حاجی غلام سریزدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
24مهر1397
اطلاعیه دفاع از رساله آقای محسن قربانلو رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن قربانلو، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن قربانلو، گروه مدیریت دولتی
طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزار خط مش عمومی در حوزه آموزش و پرورش
8مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم شقایق خراسانی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شقایق خراسانی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شقایق خراسانی، گروه مدیریت بازرگانی
تاثیر تجانس خود واقعی و ایده آل با شخصیت برند بر خرید وسواسی: بررسی نقش میانجی وابستگی به برند و تعدیلگری عزت نفس
2مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهره براتی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره براتی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره براتی، گروه حسابداری
تاثیر جانشینی بین سودآوری و افزایش فروش آتی بر چسبندگی هزینه
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای مهراد اسدی رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهراد اسدی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهراد اسدی، گروه علوم اقتصادی
بررسی روند و عوامل موثر بر نرخ تنزیل اجتماعی ایران
1مهر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احسان مقیمیان رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان مقیمیان ، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان مقیمیان ، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان مقیمیان ، گروه حسابداری
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم تینا وفامهر رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم تینا وفامهر ، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم تینا وفامهر ، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم تینا وفامهر ، گروه مدیریت بازرگانی
31شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فرناز مجیدی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرناز مجیدی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرناز مجیدی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرناز مجیدی، گروه مدیریت صنعتی
25شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس غلامی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس غلامی، مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس غلامی، مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس غلامی، مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم کامرانی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم کامرانی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم کامرانی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم کامرانی، گروه مدیریت بازرگانی
24شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صدیقی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ستاره صدیقی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ستاره صدیقی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ستاره صدیقی، گروه مدیریت بازرگانی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای یوسف عابدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف عابدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای یوسف عابدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
طراحی مدل شایستگی شغلی تک کتابداران کتابخانه های عمومی ایران
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد جلالی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد جلالی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد جلالی، گروه مدیریت دولتی
شناسایی تفاوت های نسلی در کارکنان سازمان های دولتی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میثم محمدی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میثم محمدی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میثم محمدی، گروه حسابداری
میزان محافظه کاری در روش های حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبار و ریسک سقوط
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروزی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام نوروزی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام نوروزی، گروه مدیریت بازرگانی
تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برندهای لوکس: بررسی نقش تصویر و اصالت برند(مورد مطالعه: مشتریان خودروهای لوکس در تهران)
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مریم طوفانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم طوفانی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم طوفانی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
ارایه مدل مفهومی سنجش شفافیت سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تامین: مورد مطالعه صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی
21شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نهال احمدی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نهال احمدی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نهال احمدی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نهال احمدی، گروه حسابداری
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم آناهیتا نظری رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آناهیتا نظری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آناهیتا نظری، گروه حسابداری
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت(ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت) شرکت های پذیرفته شده در بورس
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا رحیمی رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیرا رحیمی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیرا رحیمی، گروه حسابداری
نقش اخلاق حرفه ای در تاثیر ارائه خدمات غیر حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی
20شهریور1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا فاطمی رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده زهرا فاطمی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده زهرا فاطمی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده زهرا فاطمی، گروه مدیریت صنعتی
12شهریور1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن محسنی، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن محسنی، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن محسنی، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن محسنی، گروه اقتصاد سلامت
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه السادات احمدیان رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه السادات احمدیان اردستانی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه السادات احمدیان اردستانی، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه السادات احمدیان اردستانی، گروه مدیریت صنعتی
31تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین فرهنگی کیا رشته مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین فرهنگی کیا، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین فرهنگی کیا، گروه مدیریت صنعتی
تدوین و اولویت گذاری مولفه های تاثیرگذار در سلامت سازمانی با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری و دیمتل
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرجان نصرت زاده رشته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرجان نصرت زاده، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرجان نصرت زاده، گروه مدیریت صنعتی
ارائه مدل اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی لعاب تهران نوین
30تیر1397
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم غزال شاه پری رشته اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم غزال شاه پری، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم غزال شاه پری، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم غزال شاه پری، گروه اقتصاد سلامت
27تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای سیامک جهانگیری رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک جهانگیری، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک جهانگیری، گروه حسابداری
پیش بینی بازده آتی با استفاده از پایداری عملکرد مالی
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسن مراداف رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسن مراداف، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسن مراداف، گروه مدیریت بازرگانی
تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ترجیح برند، با تبیین نقش ارزش ویژه برند و وفاداری برند
13تیر1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سارا موسوی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سارا موسوی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سارا موسوی، گروه مدیریت بازرگانی
تاثیر ادراکات ارزش ها بر قصد خرید محصولات لوکس مبتنی بر نقش تعدیلگری عوامل جمعیت شناختی(مورد مطالعه:برند بنتون)
13تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای عباس کشاورزی رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس کشاورزی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عباس کشاورزی، گروه مدیریت دولتی
بررسی تاثیر چسبندگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی:بررسی نقش تعدیل گر معنویت فردی
12تیر1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید مهدی رضوی دهکردی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید مهدی رضوی دهکردی، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید مهدی رضوی دهکردی، گروه حسابداری
رابطه بین سطح تحصیلی کارکنان و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها
12تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سمیری رشته مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه سمیری، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه سمیری، گروه مدیریت دولتی
بررسی تاثیر صداقت رفتاری بر اعتماد کارکنان به مدیر با توجه به نقش تعدیل گر متغیر ادراک سیاست سازمانی
9تیر1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای امیر حسین رسول نژاد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین رسول نژاد، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین رسول نژاد، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین رسول نژاد، گروه مدیریت دولتی
28خرداد1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام عربی رشته مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام عربی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام عربی، گروه مدیریت بازرگانی
تاثیر تجربه مشتری بر قصد خرید مشتری: بررسی نقش تعدیل گری ارزش ادراک شده و وفاداری مشتری(مورد مطالعه به مشتریان صنعت غذایی)
7خرداد1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدجعفر زرین نگار، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدجعفر زرین نگار، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدجعفر زرین نگار، گروه مدیریت دولتی
واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران
6خرداد1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سریرا فرهنگی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سریرا فرهنگی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سریرا فرهنگی، گروه مدیریت بازرگانی
مطالعه تاثیر کیفیت خدمات و بازاریابی سبز بر عملکرد برند از طریق ارزش ویژه برند و مسئولیت پذیری اجتماعی
24اردیبهشت1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین امیریان، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین امیریان، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین امیریان، گروه حسابداری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرمین امیریان، گروه حسابداری
16اردیبهشت1397
جلسه دفاع از رساله: آقای امیرکامران کیامهر، گروه مدیریت سیستم ها
جلسه دفاع از رساله: آقای امیرکامران کیامهر، گروه مدیریت سیستم ها
جلسه دفاع از رساله: آقای امیرکامران کیامهر، گروه مدیریت سیستم ها
طراحی سبد کسب و کار در صنعت نفت و گاز با رویکرد زنجیره ارزش
9اردیبهشت1397
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه خدابخش رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه خدابخش، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه خدابخش، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه خدابخش، گروه علوم اقتصادی
5اردیبهشت1397
جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت
جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت
21فروردین1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بهاره اکبری، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بهاره اکبری، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بهاره اکبری، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بهاره اکبری، گروه مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام نجات روشن، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام نجات روشن، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام نجات روشن، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای بهنام نجات روشن، گروه مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهرزاد ملک، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهرزاد ملک، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهرزاد ملک، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شهرزاد ملک، گروه مدیریت بازرگانی
30بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نرگس فرجی، گروه مدیریت بزرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نرگس فرجی، گروه مدیریت بزرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نرگس فرجی، گروه مدیریت بزرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نرگس فرجی، گروه مدیریت بزرگانی
30بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سمیه احمدی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
23بهمن1396
سمیه احمدی،علم اطلاعات و دانش شناسی،دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه احمدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه احمدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه احمدی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
17بهمن1396
دفاع از پایان نامه،مریم حیدری،دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم حیدری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم حیدری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم حیدری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
15بهمن1396
سوران امید،دفاع از پایان نامه،دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سوران امید، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سوران امید، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سوران امید، گروه علوم اقتصادی
14بهمن1396
زهره ابراهیمی،دانشکده مدیریت،دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره ابراهیمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره ابراهیمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهره ابراهیمی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
14بهمن1396
مهرفام ممالکی،دفاع از پایان نامه،دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرفام ممالکی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرفام ممالکی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهرفام ممالکی، گروه علوم اقتصادی
14بهمن1396
دفاع از پایان نامه،مهدی عزیزی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم صدیق، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم صدیق، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم صدیق، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ابراهیم صدیق، گروه علوم اقتصادی
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین داداشی، گروه مدیریت دولتی
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم عبدالملکی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم عبدالملکی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم عبدالملکی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم عبدالملکی، گروه مدیریت بازرگانی
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حورا رضاقلی، گروه علوم اقتصادی
8بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
8بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر برزگان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر برزگان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر برزگان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر برزگان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فیروزه پروانه، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فیروزه پروانه، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فیروزه پروانه، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فیروزه پروانه، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
4بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان کوشا، گروه مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر سمیعی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر سمیعی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر سمیعی، گروه مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر سمیعی، گروه مدیریت بازرگانی
4بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی عزیزی، گروه علوم اقتصادی
4بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فرشته صفری، گروه علوم اقتصادی
4بهمن1396
دفاع از پایان نامه،خانم سید زهره ساداتی،ارزیابی ارتباط بین کسری بودجه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سید زهره ساداتی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سید زهره ساداتی، گروه علوم اقتصادی
ارزیابی ارتباط بین کسری بودجه، کسری حساب جاری و پایداری بدهی دولت
2بهمن1396
دفاع از پایان نامه،سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سپیده بختیاری، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سپیده بختیاری، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سپیده بختیاری، گروه مدیریت صنعتی
1بهمن1396
جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
2بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: زینب سادات قدمگاهی، گروه اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: زینب سادات قدمگاهی، گروه اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: زینب سادات قدمگاهی، گروه اقتصاد انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: زینب سادات قدمگاهی، گروه اقتصاد انرژی
1بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی
اطلاجلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده فرزانه جاریانی، گروه علوم اقتصادی
30دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا خدری، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا خدری، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا خدری، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا خدری، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگار جمالی، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگار جمالی، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگار جمالی، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگار جمالی، گروه مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
جلسه دفاع از رساله: آقای علی شیرین، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای علی شیرین، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای علی شیرین، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای علی شیرین، گروه مدیریت دولتی
17دی1396
 دفاع از رساله دکتری،آقای رضا سعیدی،مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا سعیدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا سعیدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا سعیدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
17دی1396
جلسه دفاع از رساله: آقای عبداله عباس نژاد، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای عبداله عباس نژاد، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای عبداله عباس نژاد، گروه مدیریت دولتی
جلسه دفاع از رساله: آقای عبداله عباس نژاد، گروه مدیریت دولتی
12دی1396
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدباقر اسدی، گروه اقتصاد
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدباقر اسدی، گروه اقتصاد
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدباقر اسدی، گروه اقتصاد
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدباقر اسدی، گروه اقتصاد
12دی1396
دفاع از پایان نامه،خانم پرنیا مرادی پور،دانشکده مدیریت و اقتصاد
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پرنیا مرادی پور، رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پرنیا مرادی پور، رشته علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم پرنیا مرادی پور، رشته علوم اقتصادی
3دی1396
جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی
جلسه دفاع از رساله: آقای سید صادق داج خوش، گروه مدیریت صنعتی
27آذر1396
دفاع از رساله دکتری،آقای علی نوری،
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
25آذر1396
محبوبه شهبازی،پایان نامه کارشناسی ارشد،جلسه دفاع
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
21آذر1396
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علی ساری، رشته حسابداری
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علی ساری، رشته حسابداری
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد علی ساری، رشته حسابداری
ارائه مدلی برای بهینه سازی ریسک مالیاتی شرکتها بر اساس مولفه های کیفیت محیط اطلاعات داخلی
5آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
عنوان رساله:طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT
29آبان1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد خانی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد خانی، گروه علوم اقتصادی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احمد خانی، گروه علوم اقتصادی
10آبان1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
11مهر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
28شهریور1396
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا حسین بیگی، گروه  مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا حسین بیگی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا حسین بیگی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا حسین بیگی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
26شهریور1396