متن کامل خبر


 
3 مورد دفاعیات مهرماه 1397

خلاصه خبر:

1- عنوان  : تهیه و شناسايي اورگانو کاتالیست های بازی تثبیت شده بر بستر نانو ذرات مغناطیسی ومطالعه کاربردهای آن ها در واکنش های آلی  

استاد راهنما: دکتراکبر حیدری

نام دانشجو :مریم کاظمی میرکی

مقطع :دکتری

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 1/7/97

روز : یکشنبه

ساعت :10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

2- عنوان : تاثير تغيير شكل خاك بر روي قابليت آبگذري در لسهاي استان گلستان

استاد راهنما: دکتر غلامرضا شعاعی

نام دانشجو :مسعود عنایت

مقطع :دکتری

رشته :زمین شناسی مهندسی

تاریخ دفاع: 3/7/97

روز :سه شنبه

ساعت :10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

3- عنوان  : ساخت وبررسی ویژگی های اپتیکی وحسگری نانو خوشه های نقره ونیکل وکامپوزیت نیکل نقره

استاد راهنما: دکتراحمد یزدانی

نام دانشجو :محمد احمدی راد

مقطع :دکتری

رشته :فیزیک جامدات

تاریخ دفاع: 24/7/97

روز : سه شنبه

ساعت :16

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

29 مهر 1397 / تعداد نمایش : 805