En
 • دکتری (1388)

  ژئو شیمی محیط زیست

  پوترا، کوالالامپور، مالزی

 • کارشناسی‌ارشد (1373)

  آلودگی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

 • کارشناسی (1371)

  مهندسی علوم محیط زیست

  دانشگاه علوم کشاورزی - گرگان، گرگان، ایران

 • هیدروکربن ها و فلزات (منشا یابی، کمومتری و ارزیابی ریسک خطر)
 • میکرو و ماکروپلاستیک ها (پایشگر آلاینده ها، مدلسازی انتشار و گونه های چسبنده و همراه)

دکتر علیرضا ریاحی بختیاری در سال 1347 در تهران به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم علوم تجربی در شهر تهران برای گذراندن دوره لیسانس به دانشگاه علوم کشاورزی گرگان وارد گردید. در سال 1371 موفق به اخذ لیسانس با رتبه اول در بین تمامی رشته ها از دانشگاه مزبور شد. در همان سال برای گذراندن دوره فوق لیسانس به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس وارد گردید. در سال 1373 با کسب رتبه ممتازدر رشته علوم محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست فارغ التحصیل و در سال 1374 به عنوان مربی در گروه محیط زیست به استخدام در آمد. در سال 1385 برای تحصیل در مقطع دکتری وارد دانشگاه پوترا در کشور مالزی گردید. درسال 1388 با کسب رتبه ممتاز موفق به اخذ دکتری در گرایش فناوری کنترل آلودگی محیط زیست گردید. در سال 1392 به مرتبه دانشیاری و در سال 1396 به مرتبه استادی نیز ارتقاء یافت.

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

  داده ای یافت نشد
 • معاونت اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی (از تاریخ 1378 لغایت بهمن 1385)
 • معاونت اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی (از تاریخ 1389 لغایت بهمن 1393)
 • عضویت در شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو (دریافت حکم از وزیر محترم علوم, تحقیقات و فناوری مورخ 94/7/29 به مدت دو سال)
 • عضویت در هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو (دریافت حکم از وزیر محترم علوم, تحقیقات و فناوری مورخ 97/5/20 به مدت دو سال)
 • نماینده دانشگاه تربیت مدرس در اتحادیه بین المللی دانشگاه های ساحلی حاشیه دریای خزر
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی (از تاریخ 93/7/27 تا ادامه دارد)
 • مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 1392 لغایت 1393
 • عضویت کارگروه تخصصی منابع طبیعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی از تاریخ 98/01/19
 • استاد نمونه دانشگاه در سال 95 بر اساس رای کمیته انتخاب استاد نمونه دانشگاه
 • پژوهشگر برتر سال 93 در دانشگاه تربیت مدرس (کسب بیشترین امتیاز پژوهشی نسبت به زمان ارتقای مرتبه به دانشیاری)
 • پژوهشگر برتر استان مازندران در رشته های منابع طبیعی و کشاورزی در سال 1396
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1396 (چاپ 20 مقاله Q1 در چهار سال اخیر)
 • پژوهشگر برتر سال 96 در دانشگاه تربیت مدرس (کسب بیشترین امتیاز پژوهشی نسبت به زمان ارتقای مرتبه به استادی)

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است