En
 • دکتری (1381)

  مدیریت - مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مدیریت - دولتی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1373)

  مدیریت - دولتی

  دانشگاه علامه طباطبایی،

 • - مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی بین الملل|- مدیریت کارآفرینی مدیریت تحول استراتژیک

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آمارکاربردی

 • MS.c.

  بازار یابی

 • Ph.D.

  بازاریابی بین المللی پیشرفته

 • Ph.D.

  تجزیه ، تحلیل و شناخت محیط ملی ( سمینار)

 • Ph.D.

  رفتار مصرف کننده پیشرفته

 • MS.c.

  رفتارمصرف کننده

 • MS.c.

  زبان تخصصی

 • MS.c.

  سمیناردرمسائل بازرگانی بین الملل

 • Ph.D.

  طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمانهای بازرگانی دولتی

 • Ph.D.

  مبانی مدیریت استراتژیک

 • MS.c.

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

 • MS.c.

  مدیریت استراتژیک صنعتی

 • کارشناسی ارشد
  عجم حسني, محبوبه (1396)
  بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر تداوم ارتباط مشتريان در صنعت بانكداري با در نظر گرفتن نقش تعديلگر وفاداري مشتري(مورد مطالعه : صنعت بانكداري )
 • کارشناسی ارشد
  ساعد, سعيد (1397)
 • کارشناسی ارشد
  احمدپور, مهسا (1396)
 • کارشناسی ارشد
  نجات روشن, بهنام (1396)
 • کارشناسی ارشد
  ملك, شهرزاد (1396)
 • کارشناسی ارشد
  عربي, الهام (1397)
 • کارشناسی ارشد
  يعقوبي, نيره سادات (1395)
 • کارشناسی ارشد
  مرادي, محمد (1395)
 • رئیس مرکز مدیریت و مطالعات بهره وری
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
 • معاون اداری مالی دانشگاه تربیت مدرس
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است