En
 • دکتری (1375)

  آمار

  لیدز، لیدز، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1365)

  آمار

  دانشگاه تربیت مدرس، مشهد، ایران

 • کارشناسی (1359)

  آمار

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • آمار فضایی
 • استنباط آماری بیزی
 • آمار رسمی
 • آزمایشگاه مشاوره آمار

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

دارای دکتری تخصصی در آمار فضایی از دانشگاه لیدز انگلستان، دارای سابقه کار در آموزش، پژوهش و اجرا در آموزش عالی، مهارت در استنباط آماری، آمار بیزی و بیز تجربی، تحلیل داده‌های فضایی و فضایی-زمانی و مدل‌سازی آماری.

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

 • كارشناسي ارشد
  تحليل آماري (2 واحد)
  دانشکده علوم ریاضی، گروه حسابداري
 • كارشناسي ارشد
  تحليل داده هاي فضايي - زماني (3 واحد)

دروس نیمسال قبل (بهار 98)

 • دكتري
  استنباط آماري پيشرفته (4 واحد)
  دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار كاربردي
 • كارشناسي ارشد
  آمار فضايي 1 (4 واحد)
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
 • نماینده وزیر در هیات امناء موسسه خرد گرایان مطهر
 • عضو گروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آمار، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه پژوهشکده آمار
 • مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله علوم آماری ایران
 • سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله بررسی های آمار رسمی ایران
 • عضو هیئت تحریریه مجله علوم ریاضی و انفورماتیک
 • عضو شورای راهبردی دانشگاه
 • عضو و رئیس کمیته توسعه کالبدی دانشگاه
 • معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو صندوق رفاه دانشگاه
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، دانشگاه تربیت مدرس
 • مدیر گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت تحریریه مجله علوم، جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
 • معاون نظارت و سنجش، دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • برنده جایزه کتاب سال 1392 دانشگاه تربیت مدرس برای کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن
 • برنده سی ویکمین جایزه کتاب سال 1391 جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن
 • استاد نمونه دانشکده علوم ریاضی، سال تحصیلی 1391-1392
 • استاد نمونه دانشگاه، سال 1392
 • برنده بیست و یکمین جایزه کتاب فصل بهار 1391 جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتاب آمار فضایی و کاربردهای آن

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است