En
 • دکتری (1386)

  آمار

  ناتینگهام، ناتینگهام، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1375)

  آمار

  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 • کارشناسی (1373)

  آمار

  دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 • آمارشکل
 • آمار چندسطحی

  علاقه مندی موسی گلعلی زاده به آمار در دوره کارشناسی ارشد آمار وقتی که تحت راهنمایی دکتر سیامک نوربلوچی پایان نامه کارشناسی ارشدش را می نوشت شکل گرفت. بعد از وقفه ای حدودا پنج ساله و بعد از پذیرش در آزمون دوره دکتری اعزام به خارج به دانشگاه ناتینگهام انگلستان رفت. ایشان رساله اش را تحت راهنمایی پروفسور درایدن و پروفسور بال نوشت. در این دوره ایشان به شاخه جدیدی از آمار به نام آمارشکل وارد شد. او دوره پسادکتری در رگرسیون چندسطحی را با نظارت پروفسور براون در دانشگاه بریستول انجام داد. ایشان از سال 1387 فعالیت علمی خود را در گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس شروع کرد و از آن تاریخ در هر دو گرایش ذکر شده به تحقیقاتش ادامه داد.

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

  • كارشناسي ارشد
   كاربرد آمار در زيست شناسي (2 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه ژنتيك
  • كارشناسي ارشد
   كاربرد آمار در زيست شناسي (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   آناليز چند متغيره 1 (4 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مباني علم داده ها (3 واحد)

  دروس نیمسال قبل (بهار 98)

  • كارشناسي ارشد
   طراحي آزمايشها و آناليز آماري داده ها (2 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)
  • دكتري
   تحليل چند متغيره 2 (4 واحد)
  • مدیر گروه آمار
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است