En
 • دکتری (1387)

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1382)

  ریاضی کاربردی

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی (1378)

  ریاضی کاربرد در کامپیوتر

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • بهینه سازی، حساب تغییرات و مسایل کنترل بهینه.
 • آنالیز عددی، محاسبات ماتریسی (روشهای عددی در جبر خطی).
 • پردازش تصویر.
 • حسابان کسری.
 • نظریه تقریب.
 • روشهای عددی در علوم و مهندسی.
 • حل عددی مدلهای زیستی.
 • مدل سازی ریاضی.
 • ٍطراحی هندسی.

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

  • كارشناسي ارشد
   بهينه سازي خطي پيشرفته 1 (3 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه رياضي كاربردي
  • كارشناسي ارشد
   مباحث ويژه در بهينه سازي (3 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   محاسبات ماتريسي (3 واحد)

  دروس نیمسال قبل (بهار 98)

  • كارشناسي ارشد
   مدل سازي و طراحي هندسي (3 واحد)
   دانشکده علوم ریاضی، گروه رياضي كاربردي
  • كارشناسي ارشد
   بهينه سازي غير خطي پيشرفته 1 (3 واحد)
  • حسن , خسرویان عرب
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد
  • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری در سال 1386.
  • رتبه اول مقطع دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف.
  • رتبه اول مقطع کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است