سه‌شنبه 16 بهمن 1397 211

سومین نشست هم اندیشی استادان با موضوع راهبرد دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران(علل، اقدامات و پیامدها)

سومین نشست هم اندیشی استادان با موضوع راهبرد دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران(علل، اقدامات و پیامدها) سه‌شنبه 1397/11/23 از ساعت 13 الی 15 در سالن شورای دانشگاه برگزار می گردد.

سومین نشست هم اندیشی استادان با موضوع راهبرد دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران(علل، اقدامات و پیامدها)