دوشنبه 13 خرداد 1398 611

انتصاب دکتر حسین زاده به عنوان مشاور رییس دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر احمدی، دکتر جواد حسین زاده به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور حقوقی منصوب شد.

انتصاب دکتر حسین زاده به عنوان مشاور رییس دانشگاه

در این حکم آمده است : نظر به مراتب علمی، تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت مشاور رییس دانشگاه در امور حقوقی منصوب می شوید.
اميد است با استعانت از پروردگار متعال، بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه در تحقق اهداف دانشگاه موفق و مؤيد باشيد.
همچنين رئیس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر حسین زاده به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی سمت سرپرست دفتر حقوقی تقدیر و تشكر كرد.