چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 133

انتصاب سردبیر فصلنامه "گفتمان طراحی شهری، مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر"

دکتر محمد رضا پورجعفر، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به ‌عنوان سردبیر فصلنامه " گفتمان طراحی شهری، مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر" منصوب شد.

انتصاب سردبیر فصلنامه

در حکم دکتر پورجعفر که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده هنر و معماری و به استناد مادۀ 10 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 2 سال به‌ عنوان سردبیر مجله گفتمان طراحی شهری، مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.