متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جابر قادری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی

خلاصه خبر: اثر ضدمیکروبی و ضد اکسیدانی فیلم بسته بندی سه جزئی بر مبنای ژلاتین/ کیتوسان/ پلی وینیل-الکل (PVA) حاوی سینامالدهید نانوکپسوله شده بر فیله تازه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) و ارزیابی فساد اکسیداتیو آن بوسیله طیف سنجی رامان

  • عنوان: اثر ضدمیکروبی و ضد اکسیدانی فیلم بسته بندی سه جزئی بر مبنای ژلاتین/ کیتوسان/ پلی وینیل-الکل (PVA) حاوی سینامالدهید نانوکپسوله شده بر فیله تازه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) و ارزیابی فساد اکسیداتیو آن بوسیله طیف سنجی رامان
  • ارائه‌کننده: جابر قادری
  • استاد راهنمای اول: دکتر سید فخرالدین حسینی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مسعود رضایی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سید مهدی اجاق
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مسعود رضایی
  • مکان: سالن کنفرانس-جنب بوفه دانشکده
  • تاریخ: 15/11/97
  • ساعت: 10:35

15 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 152