متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای سیدامیر نقیبی، گروه آبخیزداری

خلاصه خبر: "تهیه نقشه پتانسیل پخش سیلاب در دشت مشهد با استفاده از روش های آماری و داده کاوی"

 • عنوان: "تهیه نقشه پتانسیل پخش سیلاب در دشت مشهد با استفاده از روش های آماری و داده کاوی"
 • ارائه‌کننده: آقای سیدامیر نقیبی
 • استاد راهنمای اول: دکترمهدی وفاخواه
 • استاد ناظر داخلی اول: دکترحمیدرضا مرادی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکترعبدالواحد خالدی درویشان
 • استاد ناظر خارجی اول: دکترعطاءاله کاویان
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکترکاکا شاهدی
 • استاد مشاور اول: دکترسیدجلیل علوی
 • استاد مشاور دوم: Dr. Biswajeet Pradhan
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکترسیدحمیدرضا صادقی
 • مکان: کاخ
 • تاریخ: 11/3/98
 • ساعت: 14 بعدازظهر

8 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 52