متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای باقر آبی، گروه زیست دریا

خلاصه خبر: تاثیر شدت های نور بر زی توده ومیزان آستازانتین ریزجلبک سبزCoelastrella sp از سواحل نور (دریای خزر).

  • عنوان: تاثیر شدت های نور بر زی توده ومیزان آستازانتین ریزجلبک سبزCoelastrella sp از سواحل نور (دریای خزر).
  • ارائه‌کننده: باقر آبی
  • استاد راهنمای اول: دکتر بهروز زارعی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکترمهدی طبرسا
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمود حافظیه
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی قدرتی شجاعی
  • مکان: دانشکده علوم دریایی
  • تاریخ: 30/2/98
  • ساعت: 15عصر

28 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 37