متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ملیکا مشهدی، گروه زیست دریا

خلاصه خبر: مدل پویایی زنجیره غذایی موجودات کفزی اکوسیستم منکرو شمال جزیره قشم با استفاده از ایزوتوپ های کربن ونیتروژن

  • عنوان: مدل پویایی زنجیره غذایی موجودات کفزی اکوسیستم منکرو شمال جزیره قشم با استفاده از ایزوتوپ های کربن ونیتروژن
  • ارائه‌کننده: خانم ملیکا مشهدی
  • استاد راهنمای اول: دکتر مهدی قدرتی شجاعی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتربهروز زارعی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر رضا ندرلو
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر صابر خدابنده
  • مکان: دانشکده علوم دریایی
  • تاریخ: 18/2/98
  • ساعت: 13بعد از ظهر

18 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 21