حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علیرضا ریاحی بختیاری
معاون دانشجویی و فرهنگی


مهدی غلامعلی فرد
معاون آموزشی


بهبود محبی
معاون پژوهشی


اكبر نجفی
معاون اداری و مالی


مهدی وفاخواه

مدیران گروه‌ها


جنگلداری


امید اسماعیل زاده
علوم و صنایع چوب و کاغذ


ربیع بهروز اشكیكی
مرتع‌داری


قاسمعلی دیانتی تیلكی
زیست‌شناسی دریا


سید جعفر سیف آبادی مختاری
فرآوری محصولات شیلاتی


عبدالمحمد عابدیان كناری
تکثیر و پرورش آبزیان


عبدالمحمد عابدیان كناری
محیط زیست


سیدمحمود قاسم پوری
آبخیزداری


حمیدرضا مرادی ركابداركلائی
فیزیک دریا


داریوش منصوری