متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد حسین دلشاد ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم محمد حسین دلشاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر صدیقه السادات طوافیان
  • استاد،مشاور: استاد محترم جناب آقای انوشیروان کاظم نژاد
  • استاد،ناظر داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر شمس الدین نیکنامی
  • استاد ناظر داخلی: استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا حیدرنیا
  • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر هرمز سنایی نسب
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر علی رمضانخانی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره یک قدیم -طبقه همفک -سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/10/22شنبه
  • ساعت: 15-17
16 دی 1397 / تعداد نمایش : 193