متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه رضایی کهمینی ، گروه ایمنی شناسی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایی کهمینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکترسید محمد موذنی
  • دانشیار ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر پورفتح اله
  • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم سرکار خانم دکتر سارا صعودی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر نریمان مصفا
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر رضیه ابراهیمی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر زهیر صراف
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه هفتم سالن سمینار
  • تاریخ: یکشنبه 97/08/20
  • ساعت: 10-12
14 آبان 1397 / تعداد نمایش : 285